Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
20 september 2011 under Noterat | kommentera

Kreativa städer

red red

Creative City Challange, CCC, är ett internationellt projekt där städer i Nordsjön-området deltar. Bakgrunden till projektet är att det ofta existerar ett glapp mellan politiken som berör kulturnäringarna på EU-, regional- och lokal nivå i städerna. Syftet med projektet är därför att utveckla och förverkliga en “innovativ och kreativ strategi”  som är integrerad på alla de administrativa nivåerna.

Några av de olika delprojekten eller events som CCC arrangerar är “Best Collaboration Award” som belönar välgenomförda samarbeten mellan aktörer inom KKN och andra mer traditionella sektorer och konferenserna “European Creative and Innovation Day” och “European Night of Creativity” där städer har möjlighet att visa upp sina projekt och lära från varandra.

Lämna en kommentar

Viss HTML kan användas