Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
9 september 2011 under Samtal | kommentera

SAMTAL/Magnus Thure Nilsson: ”Media är på allvar”

red red


Magnus Thure Nilsson är vice vd på Media Evolution som arbetar för att främja innovation och tillväxt inom mediabranscherna i Skåne och Blekinge. I förra veckan arrangerade de “The Conference”s.

Media Evolution City är ett hus som just nu håller på att byggas i Malmö som ska inrymma kontorsplatser och bland annat möjligheter för konferenser och utställningar och med en restaurang i bottenplanet.

Vad är Media Evolution City?
Det är en mötesplats i form av ett hus på 7,5 tusen kvadratmeter som kommer rymma 400 personer. Huset står färdigt i mars och ligger i centrala Malmö i delvis Kockums  gamla lokaler och en del som är nybyggd. Vi som driver det huset heter Media Evolution och är ett näringslivsutvecklande företag som jobbar för att bygga Europas största plattform för innovation och tillväxt inom media. Vi jobbar med konvergens kan man säga och ser till att olika mediebranscher möter varandra och korsas, att tv möter mobil och mobil möter datorspel och så vidare. Det vill säga att minska trösklarna för samarbeten.

Varför behövs det ett mediehus i Malmö?
Huset som sådant  bygger på en idé om att man möts varje dag. En fysisk mötesplats är därför viktig som symbol men också för att det ska ske saker. Huset kommer rymma företag från olika mediebranscher men också i olika storlekar där de största kontoret har plats för 130 personer till kontorsplats med klippkort där en person sitter i huset en till två dar i veckan. Den andra biten är att mediebranscherna idag kräver en stor flexibilitet. De krymper och växer om vartannat, deltar i projekt och arbetar ofta i nätverk. Sedan så ser vi till att mötena mellan branscher och mellan stora och små företag sker naturligt varje dag. Efterfrågan har varit extrem stor och vi kommer ha kö på företag som vill sitta där.

Ni gör inte det här själva utan med hjälp av en privat fastighetsägare. Kan du berätta om samarbetet.
Rent praktiskt fungerar det så att Wihlborgs äger huset och att vi hyr delar av huset där vi har byggt ett koncept med möbler, städning, internet etc. Och det är sådant som fastighetbranschen inte har intresse av att göra idag. I övrigt hyr de ut resten av huset och vi bestämmer tillsammans vilka företag som ska sitta där. Det viktiga är att det är en mix av branscher och storlekar på företag. Och vi känner till branschen och är involverade på en mängd olika områden vilket ger oss ett stort förtroende i branschen som gör det möjligt för oss att samla dem. Dessutom har vi inte något vinstintresse utan allt det vi tjänar går tillbaka till våra medlemmar. På så sätt är vi en neutral plattform mellan det akademiska, näringslivet och det offentliga. Och det är det som har gjort det här möjligt, Wihlborgs hade aldrig kunnat göra det på egen hand. Personligen tror jag att det visar vägen för hur kontor kommer se ut i framtiden, det vill säga vara något mer än att bara sitta och arbeta vid ett skrivbord.

Finns det en risk att pengar satsas på infrastruktur istället för innehåll?
Det är inga offentliga pengar inblandade utan projektet drivs helt på marknadens villkor. Jag tror att det är viktigt att inte bygga hus för offentliga pengar. Då bygger man monster som man måste driva vidare oavsett. Och sker det ett regimskifte i en stad eller det kommer en lågkonjunktur så orkar man inte med att driva det. Kommunala hus är problematiska på det sättet, dessutom drivs de inte på marknadens villkor vilket också är problematiskt. Om man ska bygga ett projekt som vi gör är det viktigt att det sker på marknadens villkor. Däremot kan man stoppa in pengar som smörjmedel i en uppstartsfas. Media Evolutions organisation var exempelvis från början 100 procent finansierat av det offentliga medan vi idag är nere på 75 procent och siktar mot ungefär 50-50.

Media Evolution The Conference ägde rum i förra veckan. Vilka frågor tyckte du var de viktigaste som diskuterades på konferensen?
Rent dramaturgiskt tycker jag det var fantastiskt att vi lyckades ha Al Jazeera i slutet. För allt det man diskuterar om medias utveckling och sociala medier, ”Hur ska vi använda det?”, ”Hur bygger man en marknad kring det?”, ”Hur ser konkurrenskraften ut?”, ”Hur ser människors användning ut?”. Det är väldigt lätt att sådana frågor såhär en masse kan bli lite navelskådande. Och då när Al Jazeera kommer och berättar att det vi pratat om i två dagar har förändrat världen i grunden. Och det var faktiskt människors användande av Twitter som bidrog till det. Då förstår man hur stort media är. Media är det som kommer förändra vår civilisation de närmsta 20 åren. Kanske till och med de stora ekonomiska grundvalen. Det har i alla fall förändrat människors beteenden i förhållande till samhällskontraktet och den parlamentariska demokratin. Och då börjar man nästan ta så stora ord i sin mun att man blir mörkrädd. Men det är ju så stort det är. Och det tycker jag att konferensen visar, att vi fick ihop en bra mix som visar att det här är på allvar.

***
>> Se alla föredrag från ”The Conference” hos Media Evolution.

Lämna en kommentar

Viss HTML kan användas