Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
7 september 2011 under Noterat | kommentera

Lärdomar från Creative Growth

Tobias Tobias

I dagarna avslutas EU-projektet Creative Growth där elva regioner i nio länder har deltagit. Projektet har gått ut på att låta de olika regionerna utbyta erfarenheter med varandra om satsningar kopplade till de kulturella och kreativa näringarna. Syftet har varit att genom utbytet bidra till att skapa bättre politik på området på lokal och regional nivå och i förlängningen bättre affärsstöd till sektorn.

I veckan hålls en slutkonferens i Bryssel där en rapport presenteras med lärdomar och rekommendationer från projektet. Några av dessa rekommendationer äinnebär att utveckla nya finansieringsformer (exempelvis mikrofinansiering eller investeringsfonder), företagsrådgivning och mentorskap. Regionförbunden Södra Småland och Östsam är de två svenska regionerna som varit en del av projektet.

Läs Carin Karlssons (Södra Småland) rapport från slutkonferensen.

Lämna en kommentar

Viss HTML kan användas