Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
12 juni 2011 under Samtal | 1 kommentar

SAMTAL/Svenska institutet: Sverige ska marknadsföras som kreativt

red red

Svenska institutet arbetar för att representera Sverige i utlandet, bland annat genom att bygga upp relationer med kultur-, samhälls-, utbildnings- och näringsliv, samt med allmänheten i andra länder. Joakim Norén är varumärkesutvecklare på Svenska institutet och har arbetat med att ta fram en kommunikationsstrategi för kulturella och kreativa näringar som lanseras inom kort.

Varför har ni en ny strategi för kulturella och kreativa näringar?
Att ta fram strategin var ett uppdrag från  handelsministern Ewa Björling, men det ligger i linje med SI:s ambition  att samla olika delar av vår verksamhet i större sammanhållande koncept. Kulturella och kreativa näringar är mycket viktiga för Sveriges kännedom och image i utlandet men de har också en stor exportpotential  som går att utveckla vidare, och vi tror att en kommunikationsstrategi  kan stödja den utvecklingen.

Vilka branscher fokuserar ni på och varför?
I det ursprungliga uppdraget ingick mode, musik och gaming och under  utvecklingen av strategin valde vi att addera design, film och  marknadskommunikation. De är alla segment där Sverige ligger i framkant i  världen, där det finns en tydlig exportpotential och aktörer som vill och kan satsa utomlands. Kommunikationsstrategin kan dock även användas  för andra segment.

Hur skiljer sig detta arbete från det som ni ändå brukar göra?
SI  har alltid arbetat med kulturella och kreativa näringar i imagebyggande  syfte. Skillnaden är att exportdimensionen har tillkommit och att vi  har skapat ett sammanhållande kommunikativt koncept som håller ihop  arbetet och tydliggör vad som är så intressant med Sveriges kreativa och  kulturella näringar.

Ni har redan genomfört några aktiviteter. Kan du berätta lite om någon av dem?
Swedish  Fashion goes Berlin var ett pilotprojekt som genomfördes i samband med  utvecklingen av kommunikationsstrategin. Det innefattade en modevisning i  samarbete med Mercedes-Benz Fashion Week, en utställning med modefoto  och modefilm samt ett seminarium på den svenska ambassaden. Projektet  visade tydligt hur stort intresset är för svenskt mode och ledde bland annat till över 800 medieinslag.

  1. […] Svenska Institutet arbetar för att representera Sverige i utlandet, bland annat genom att bygga upp relationer med kultur-, samhälls-, utbildnings- och näringsliv, samt med allmänheten i andra länder. I senaste Analysbrevet berättar Joakim Norén som är varumärkesutvecklare på Svenska Institutet om arbetet med att ta fram en kommunikationsstrategi för kulturella och kreativa näringar. Läs mer här. […]

Lämna en kommentar

Viss HTML kan användas