Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
10 juni 2011 under Noterat | kommentera

Internationella utblickar om KKN-strategier

red red

I senaste nyhetsbrevet från Sveriges utsända kulturråd fokuserar all rapportering på de kulturella och kreativa näringarna. Sverige har kulturråd i Belgrad, Berlin, Bryssel, London, Moskva, Paris, Peking och Washington och för samtliga länder görs en genomgång för hur de kulturella och kreativa näringarna är organiserade och en beskrivning av satsningar som görs på området.

För att lyfta fram några av de mer intressanta exemplen. I Frankrike är IFCIC en viktigt aktör, 49% statlig och 51% ägd av 20 större banker, som ger lånegarantier till banker som ger lån till kulturföretag och hjälper bankerna att göra riskbedömningar. I Tyskland där kulturpolitiken enligt lag är de olika förbundens ansvarsområde har det tagits ett politiskt initiativ från centralt håll att satsa på KKN som startade 2007. I Berlin, kulturcentrum i Tyskland, har de regionala satsningarna framför allt riktats mot mediasektorn som i stor utsträckning kopplats till att bygga fysiska platser för sektorn.

I USA finns det inte någon nationell politik för KKN men flera enskilda stater gör satsningar, definitionerna av vad som tillhör sektorn ser dock väldigt olika ut. Satsningar hamnar framför allt om inkubatorer. Även i Kina lyfts KKN fram som en viktig sektor för landets framtida utveckling, både nationellt och regionalt, framför allt spel på internet, nya medier och reklam har en hög tillväxt.

Läs hela nyhetsbrevet för internationell inspiration om de kulturella och kreativa näringarna

Lämna en kommentar

Viss HTML kan användas