Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
23 maj 2011 under Noterat | 2 kommentarer

Kultur 3.0 i EU

red red

Professor Pier Luigi Sacco var huvudtalare när EU:s  nya arbetsgrupp med experter på kulturella och kreativa näringar hade sitt första möte. Under mötet presenterade Sacco sin rapport angående strategier för hur kulturen ska integreras i nästa omgång av EU:s strukturfondsprogram, 2014-2020.

Sacco menar av vi nu befinner oss i ett skifte mellan vad han kallar “kultur 2.0” och “kultur 3.0”. Där det förra har karaktäriserats av en ”upptäckt” av kulturens ekonomiska betydelse vilket lett till en explosion av kulturmarknader.

Kultur 3.0 karaktäriseras istället av en explosion i antalet producenter vilket gör det svårt att skilja mellan producenter och användare. Och det kan därför vara vilseledande att utforma politik som syftar till att utveckla kulturnäringarna som en separat sektor. Istället bör framtida insatser rikta  fokus mot att utveckla en förståelse för hur KKN och andra ekonomiska och sociala sektorer är ömsesidigt beroende av varandra, där kulturellt deltagande är en nyckelfaktor.

Han identifierar åtta olika områden där länkar mellan kulturellt deltagande och respektive område har stor betydelse, däribland för innovation generellt inom ekonomin, nya entreprenörskapsmodeller och social hållbarhet. Policyförslag handlar bland annat om att skapa handlingsplaner för att utveckla dessa länkar och yrkesformer som bygger på dem.

Ladda ned rapporten.

  1. […] i teoribildningen om kulturens betydelse för den ekonomiska utvecklingen i dagens samhälle är ekonomen Pier Luigi Sacco som lanserat detta under begreppet Kultur 3.0. Saccos teorier är bl.a. något man arbetat med mycket i Region Halland vars erfarenheter skulle […]

  2. By Kulturekonomi | Frågor som Sacco väcker on april 22, 2015 at 22 april 2015

    […] att det just i Sverige finns en stor förståelse för hans ramverk ”Kultur 3.0″ (läs min bloggpost från 2011 här; svensk översättning […]

Lämna en kommentar

Viss HTML kan användas