Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
27 maj 2011 under Noterat | kommentera

Vill du ha mitt jobb? Drömyrke för en kulturekonom

Tobias Tobias

Jäpp, jag rekryterar till Volante. Jag behöver någon ytterligare vid min sida för att borra djupare i och förstå ännu bättre hur vi ska jobba med kulturekonomi, samhällsplanering, omvärldsanalys och innovationsprocesser.

Det är ett kanonjobb för den som är intresserad. Jag har ju haft det själv i tio år.

Läs mer på Volantes webbplats eller i den här filen. Start 15 september (eller i oktober). Det är en senior tjänst, men jag är ändå ständigt på jakt efter bra researchtalanger, så att visa ett intresse skadar aldrig.

Kommer bli en kul höst och framtid!

Kommentera
27 maj 2011 under Noterat | kommentera

Tack för en fantastisk diskussion

Tobias Tobias

Tack för en mycket intressant diskussion igår. Jag och Emma ville bjuda in till samtal under vår seminariedag om ett steg vidare för kulturella och kreativa näringar.

Och så blev det. Mycket diskussion, mycket självreflektion, till viss del även självbekännelse.

Det kändes som att vi alla blev lite klokare — för att kunna planera bättre framåt.

Särskilt tack till de som deltog med egna inspel och samarbetspartnern Generator.

Kommentera
24 maj 2011 under Samtal | 5 kommentarer

Samtal/Christofer Sundberg: Det finns inget ni kan göra

Tobias Tobias

Avalanche Studios är ett av Sveriges mest framgångsrika datorspelsföretag. De sitter i samma hus som Tillväxtverket som koordinerar handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar. Det gör det hela ännu mer anmärkningsvärt att vd:n Christofer Sundberg inte hört talas om denna.

Men frågan är: behöver han ha höra talas om den?

Han verkar hur som helst inte tycka att en handlingsplan behövs — vilket också belyser skillnaden mellan olika företags perspektiv och branschföreträdarnas (se till exempel organisationen Dataspelsbranschen).

Vi besökte Christofer på Avalanche i fredags ihop med en grupp ryska tjänstemän som var i Sveriges för en fyradagars utbildningsstopp (se tidigare inlägg). Avalanche är intressant på många sätt, inte minst som entreprenörskapsexempel. Efter att ha kört det tidigare företaget i botten har Christofer med sin partner rest sig upp, sett en strålande tillväxt för att sedan varit tvungna att banta och anpassa sig. Sällan får man en så tydlig illustration på devisen förändring är normaltillstånd.

Ett handlingsprogram för kulturella och kreativa näringar är igång. Är det något som du har hört talas om eller påverkats av?
Nej det har jag inte hört talas om.

Finns det något som offentlig sektor kan göra för att förbättra förutsättningarna för Avalanche? Nämn i så fall de två viktigaste åtgärderna.
I dagsläget finns det inga sådana behov.

Datorspel har haft problem med piratkopiering. Ni har liksom många andra lanserat onlinespel som är gratis att ladda ner, men där man köper utrustning. Är datorspel på väg bort från fysisk försäljning?
Det lutar mycket åt det samt spel som streamas från en server, vilket skulle eliminera all piratkopiering. Det är en mycket bättre lösning än dagens kopieringsskyddade lösningar där man endast begränsar konsumenter som faktiskt köpt spelet och inte piraterna. Dessutom är piratkopieringen störst på PC-spel och där har hela branschen ett ansvar att designa spel för PC spelare och inte spendera pengar på konverterade konsolversioner, eftersom konsumenterna är så pass olika.

Sverige beskrivs som ett framgångsland inom datorspel. Varför är vi bra på detta?
Därför att vi har en teknisk kompetens som är överlägsen de flesta länder i världen samt att vi inte är rädda att ta ut svängarna rent designmässigt. Vi vill erbjuda något nytt och unikt, under tiden resten av världen fokuserar på uppföljare och spel som inte sticker ut i lika stor utsträckning, utan att för den skull inte vara dåliga på något vis.

Kommentera
23 maj 2011 under Noterat | 2 kommentarer

Kultur 3.0 i EU

red red

Professor Pier Luigi Sacco var huvudtalare när EU:s  nya arbetsgrupp med experter på kulturella och kreativa näringar hade sitt första möte. Under mötet presenterade Sacco sin rapport angående strategier för hur kulturen ska integreras i nästa omgång av EU:s strukturfondsprogram, 2014-2020.

Sacco menar av vi nu befinner oss i ett skifte mellan vad han kallar “kultur 2.0” och “kultur 3.0”. Där det förra har karaktäriserats av en ”upptäckt” av kulturens ekonomiska betydelse vilket lett till en explosion av kulturmarknader.

Kultur 3.0 karaktäriseras istället av en explosion i antalet producenter vilket gör det svårt att skilja mellan producenter och användare. Och det kan därför vara vilseledande att utforma politik som syftar till att utveckla kulturnäringarna som en separat sektor. Istället bör framtida insatser rikta  fokus mot att utveckla en förståelse för hur KKN och andra ekonomiska och sociala sektorer är ömsesidigt beroende av varandra, där kulturellt deltagande är en nyckelfaktor.

Han identifierar åtta olika områden där länkar mellan kulturellt deltagande och respektive område har stor betydelse, däribland för innovation generellt inom ekonomin, nya entreprenörskapsmodeller och social hållbarhet. Policyförslag handlar bland annat om att skapa handlingsplaner för att utveckla dessa länkar och yrkesformer som bygger på dem.

Ladda ned rapporten.

Kommentera
23 maj 2011 under Noterat | kommentera

Vi är tillbaka

Tobias Tobias

Nej, vi hade inte lagt ner bloggen. Vi bytte bara webbhotell, vilket tog mycket längre tid än planerat.

Under tiden har det varit en särdeles intensiv period. Särskilt i torsdags. Emma sprang från Vårutställning på Konstfack till Svenska Institutet, där jag var med en grupp ryssar som landat i Sverige för några dagars orientering i kreativa näringar. Volante hade hand om några block i programmet, bland annat gick vi på kunskapspromenad under fredagen och besökte chokladprovning på Small Island (experience economy!) och datorspelsföretaget Avalanche, utöver stopp med bland annat fokus på klusterfördelar, trender, filmproduktionseffekter, svenska modeföretag och den nya musikindustrin.

Senare på kvällen var det Postkodslotteriets kväll på Operan, där ”kultur för en bättre värld” lyftes fram. Lotteriet har nyligen gått ut med att de vill satsa 100 miljoner kronor årligen på kultur, vilket att döma från de första projekten handlar om visserligen bra men ofarliga verksamheter och gärna mot barn (Clowner utan gränsen, Palatset, Berättarministeriet).

Bill Clinton var där och visade sig ha en ytterst instrumentell syn på kultur. Över huvud taget handlade kvällen mycket om vad kultur kan bidra till för att sprida och trumma in budskapet om att förändring krävs för en hållbar värld. Svårt att invända mot det — men jag tror vi var många som skruvade på oss när konsten och kulturen hela tiden betraktades som ett väloljat redskap som kan styras i detalj för uppnå vissa mål. En fantastisk produktion var det hur som helst, med även Nadine Gordimer, Melody Gardot och konferencieren Johanna Koljonen.

Nu förbereder vi oss bland annat inför torsdagens seminarium om kulturella och kreativa näringar — ett steg vidare. Vi blir nästan 20 personer, vilket blir perfekt.

Kommentera
11 maj 2011 under Gäst | kommentera

GÄSTKRÖNIKA/Calle Nathanson: Fonder och privata initiativ

red red

Calle Nathanson är kulturexpert på Sveriges kommuner och landsting och i denna gästkrönika diskuterar han offentliga kulturfonder och privata initiativ till kultursatsningar.

Det finns alltid för lite pengar. Det gäller inte bara den egna privata ekonomin utan i allra högsta grad inom kultursfären. Även om vi har en stark offentlig kulturfinansiering i Sverige som delas mellan stat, regioner och kommuner så räcker den inte till. Och ser man till kulturbudgetens utveckling de senaste 40 åren kan vi konstatera att den får allt svårare att möta de ökade löne- och prisuppräkningarna. Så därför tittar många på alternativa finansieringskällor.

Förhoppningen finns att det ska bli fler privata finansiärer, företag som med nymornat intresse för kultur ska öppna plånboken och gå in och ”ta sitt ansvar”. Gärna ett Ikea eller Volvo som använder sina vinster från svenskarnas lojala och trogna handlande.

Man kan säga att det är två modeller av privat medfinansiering som det offentliga tittar på: den ena går ut på att privata medel ska vara med och finansiera nya byggnader till exempel en ny opera medan det andra går ut på att skapa fonder för kulturstöd där offentliga medel blandas med privata. Frågan är hur de privata aktörernas intresse ser ut?

På såväl statlig som regional och kommunal nivå har offentliga fonder – Kulturbryggan, Fonden Innovativ Kultur med fler – startats med förhoppning om att skattebetalarnas medel ska matchas med näringslivets. Det är för tidigt att avgöra om initiativen lyckas eller inte men man kan fundera över hur privata finansiärer är intresserade att vara medspelare med det offentliga.

När det gäller nya hus för kultur har vi under de senaste åren sett flera privata initiativ. Främst inom bildkonsten och i Stockholm genom Magasin 3, Bonniers Konsthall och nu senast Sven-Harrys Konstmuseum, men även på andra håll som till exempel Jim Dines Walking to Borås.

I Berlin finns fotografihuset C/O Berlin vilket är ett privat initiativ och som bland annat varit inspirationskällan för Fotografiska i Stockholm. På en studieresa till Berlin och Hamburg träffar jag politiker och tjänstemän och ställer frågan om privat finansiering. Svaren blir tidvis suckar och en bekräftelse på att det är samma resonemang som förs där, samma förhoppningar och samma funderingar om det verkligen finns ett intresse att dela ansvaret.

Det finns helt klart en trend med ökat privat intresse att göra satsningar inom kulturfältet och det är välkommet om man vill ha ett rikt och levande kulturliv. Men trenden är att enskilda aktörer startar egna verksamheter. Och det går att förstå om ett företag eller en enskild person vill göra sin kultursatsning i eget namn. Varför skulle man ge pengarna till någon annan aktör som får ”spela bort dem” efter eget behag?

Det återstår att se hur det går med de offentliga fonderna i Sverige och möjligheterna att ragga privata pengar. Men man ska komma ihåg att fonderna också tjänar ett annat syfte: nämligen att stödja nyskapande kulturprojekt som ett komplement till det ordinarie offentliga kulturstödet. Och vill vi ha mer experimenterade och utmanande konstupplevelser så är det rätt väg att gå.

Kommentera
10 maj 2011 under Noterat | kommentera

Kungen har rätt om Stieg Larsson

Tobias Tobias

Kungaparets uttalande om Stieg Larsson Milleniumtrilogi fick stor uppmärksamhet. Framför allt verkade han bekymrad över hur böckerna skildrade hans land: ”Sverige (har) inte tidigare har associerats med en sådan kriminell värld som Larsson skriver om. Jag är inte glad eftersom Larssons böcker är hemska snarare än glädjefulla.”

Han har förstås rätt i sin egen upplevelse av boken — och det är en viktig lärdom apropå kulturens roll som verktyg för profilering och marknadsföring. Bara för att en film skildrar en plats är det inte säkert att platsen uppfattas på ett tilltalande sätt (jämför knarkfokuset i skotska Edinburgh i Trainspotting).

Däremot tror jag inte att kungen behöver vara så orolig. Jag tror snarare att Sverige mår bra av att verka lite spännande. För ett år sedan träffade jag (här artikeln i Time Out) några indiska journalister som var här för att skriva om ”den svenska deckarvågen” och de var oerhört fascinerande av de nya beskrivningarna. Åtminstone skrev de hem om Sverige.

Kommentera
4 maj 2011 under Noterat | kommentera

Idag släpps Visionsboxen

Tobias Tobias

Generator Sverige har tagit initiativ till tankesmedjan Visionsboxen som genomfördes under Generatorkonferensen i slutet av förra året. Idag släpps en (första?) rapport från arbetet.

Vi fokuserade vår diskussion dels på megatrender för samhället i stort, dels på utmaningar och utvecklingsspår som påverkar kulturella och kreativa näringar, inklusive diskussionen om dem.

Ladda ner rapporten här: Generator_Visionsboxen (.pdf; 0,1Mb)

Jag var ordförande. Till min hjälp hade jag denna begåvade samling:

Hans Henecke REGION SKÅNE OCH ORDFÖRANDE GENERATOR
Johanna Skantze VD GENERATOR
Martin Thörnkvist MEDIA EVOLUTION/SONGS I WISH I HAD WRITTEN
Evelina Wahlqvist HANDELSHÖGSKOLAN I GÖTEBORG
Rasmus Wiinstedt-Tscherning CENTER FOR KULTUR- OG OPLEVELSESØKONOMI

***

Nedan följer en sammanfattning:

HUR?

Det nya kan inte planeras fram – däremot kan förutsättningarna bli bättre
Det offentliga måste våga släppa taget. Kreativitet sker nästan alltid i marginalen innan det godtas av massan. Men fler kan känna sig respekterade i sina första försök och få hjälp att ta steget vidare.

Det stora har alltid börjat i mindre skala
Små stöd kan göra underverk. I stället för enbart stöd till etablerade – stöd till många, tidigt och ofta. Men rikta stöden mot de som siktar långsiktigt: verksamheter i stället för projekt.

Var begriplig
Var konkret och specifik istället för att vara abstrakt eller övergripande. Använd inte ”kulturella och kreativa näringar” utan att fundera över vad du menar. Anpassa ordval och förklaringar beroende på vem du pratar med.

VAR?

Stanna inte vid det lokala
Ingen plats är självförsörjande. Försök istället att se platsens roll i helheten. Den kritiska massan kan inte uppnås överallt, men i ett större system. Alltför många ”kreativa” handlingsprogram stannar vid de lokala gränserna, men kom ihåg att din plats bara kan lyckas i ett fruktbart sammanhang.

Talangerna är gissningsvis jämnt fördelade över landet
Att affärerna och jobben finns i de större städerna får inte riskera att slå ut bredden. På grund av avbefolkningen på landsbygden riskerar vi ett delat Sverige.

Vilka flyttar ut? Vilka flyttar in?
Varje vecka kan man i branschtidningar läsa om unga och framgångsrika svenskar som får jobb i New York eller på andra platser. Spotify och flera andra svenska företag etablerar sig utanför Sverige. Rörlighet är bra – men vilka lockar Sverige till sig?

Kommentera
3 maj 2011 under Noterat | kommentera

Solig start på vår utbildning

Tobias Tobias

Soligt var det när jag och Emma Stenström höll i vår introduktion till kulturekonomi och kreativa näringar i förra veckan.

Tack alla ni som kom! Tack även till DICE och Folkoperan för studiebesöken.

Detta var också första tillfället för Volante Academy. Vi är glada över resultaten från utvärderingen — 5,5 på den teoretiska delen och 5,8 på kunskapspromenaden där 6 var mycket bra och 7 max — men ser flera möjligheter till förbättringar.

26 maj blir det fördjupning på samma tema — hur tar vi diskussionen om kulturella och kreativa näringar? ska vi ens tala om dem som en enhet?

Dessförinnan hinner det bli en intressant dag om sociala medier och crowdfunding inom kulturen.

Kommentera
2 maj 2011 under Noterat | kommentera

I framtiden är vi alla mecenater?

Tobias Tobias

Andreas Ekström har i en intressant artikelserie undersökt mecenatskapets framväxt under de senaste decennierna på kultur- och forskningsområdena. I den första artikeln tar Ekström upp att forskningen i större utsträckning finansieras genom gåvor. De statliga anslagen är idag i stort sett lika stora som 1980 men antalet forskare är många fler på grund av gåvor till i huvudsak särskilt tillämpad forskning. Den andra artikeln fokuserar på konsten och diskuterar vilket inflytande mecenaten har över vad konstnären skapar. I den sista artikeln diskuterar Ekström en utveckling mot en framtid där vi alla är mecenater genom olika gåvosystem som exempelvis Flattr. Han ser även en risk med detta, att det kan leda till “att vi skapar kultur med kortare livslängd. Kultur som säger mindre om våra liv, kultur som gör mänskligheten mindre nytta. “

Läs även Rasmus Fleischer kommentar till artikelserien där han efterfrågar en fördjupad diskussion kring “estetisk frihet” och “ekonomiskt tvång”.

Kommentera