Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
2 februari 2011 under Noterat | kommentera

Att mäta kultur och kreativa näringar

red red

Det brittiska kulturdepartementet har tillsammans med andra forskningsinstitut och rådgivare, startat ett forskningsprogram med syftet att öka förståelsen för kulturens värden och metoderna att mäta dessa effekter. Projektets första rapport [.pdf] publicerades nyligen och består av en genomgång av olika mätmetoders för- och nackdelar och tidigare debatter kring dessa.

Rapporten hämtar inspiration från bland annat miljö- och hälsoekonomi, konst- och kulturforskning och aktuella studier rörande generellt välmående. Den riktar sig i första hand till organisationer som behöver finansiering till exempelvis en ny byggnad eller andra liknande stora projekt och till beslutsfattare som skapar nya förslag inom kulturpolitiken. I det senaste analysbrevet skickade vi med en sammanställning över de olika mätmetoderna [.pdf] som diskuteras i rapporten.

Kommentera