Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
23 februari 2011 under Noterat | kommentera

Sååå mycket 2011

Tobias Tobias

Sitter på möte om kulturpolitik och vi reflekterar kring civilsamhället, och olika formationer som bildats kring detta ord. En person är ovan att inte längre prata om folkrörelserna. En annan menar att nystartade allianser knappast kommer vara på längre sikt, i alla fall inte få en stor betydelse.

Men ett citat ringar in det kulturpolitiska läget just nu:

”Allt har åtminstone börjat prata med alla. Så får vi sa var det landar.”

2 kommentarer
  1. J. Bishop skriver:

    Varför har den civila sektorn poppat upp som en så aktuell fråga hos den borgliga regeringen? Handlar det inte bara i grunden om att försöka minska den offentliga sektorn utgifter? Hur ska den civila sektorn kunna ta ett ökat ansvar för frågor om de inte får pengar att kunna ta ansvaret? För att minska på det offentligas utgifter kan man inte bara kanalisera om befintliga pengar till den civila sektorn, då blir det ju ett nollsummespel, något som jag inte tror Moderaterna vill. Minskar man inte på anslag blir det svårt att sänka skatter – som i grunden är målet med moderaternas tillväxtpolitik (och enda politik).

    Eller är det de gamla tankegångarna med att decentralisering leder till effektivare verksamhet med mindre byråkrati? Men när ska detta antagande egentligen skrotas? All forskning på området tyder ju snarare på en ökad byråkrati i styrningen och kontrollen av decentraliserade verksamheter.

    Folkrörelser anser jag självklart ska ha ett bra offentligt stöd, men när borgarna börjar prata om den civila sektorns roll blir jag misstänksam. Speciellt när alla ungmoderater har Thatcher som politisk förebild och citatsälskling på sina bloggar.

  2. Tobias Tobias skriver:

    Du beskriver förstås den farhågan som delas med många. Framför allt saknar många besked om motivet från regeringen varför ökad samverkan med civilsamhället eftersträvas.

Lämna en kommentar

Viss HTML kan användas