Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
19 januari 2011 under Analys, Noterat | 1 kommentar

Är bokförlag på väg att bli teknikföretag?

Tobias Tobias

Om man driver bokförlag borde man väl koncentrera sig på texter, eller hur? Jo, det kommer först.

Jag har visserligen alltid varit nördigt intresserad av prylutvecklingen och vad den gör med oss — och i förlängningen påverkar strukturer, både affärsmodeller och hur människor samverkar. Men på sistone har detta intresse blivit allt mer relevant för den förlagsverksamhet som jag driver tätt bredvid analysdelen.

Här på kontoret plockar vi in offerter på utvecklare av appar, vi diskuterar nya distributionsmodeller och utgivningsformer. Bokbranschen är just nu den ”kreativa sektor” som påverkas mest av teknikutvecklingen, efter tidigare mer eller mindre omfattande strukturomvandlingar inom musik, film, printmedia och teve (förändringar som fortfarande pågår).

Därför är det inte svårt att förstå rapporteringen från världens hetaste prylmässa CES som ägde rum i Las Vegas i början av året. Aldrig har den bevakats så mycket från ett förlagsperspektiv. Förklaringen är att medieföretag inte bara längre samarbetar med teknikföretag och -experter utan måste i allt högre utsträckning ta fram egna applikationer och hårdvara för att leverera sitt innehåll till konsumenterna. I en intressant artikel i Publishing Perspectives diskuterar Hanna Johnson en utveckling där gränserna mellan medie- och teknikföretag blir allt mer otydlig.

Men i stort är det samma utmaningar som tidigare. Ett bokförlags huvudsakliga uppgifter är dels att förädla och ge ut böcker, dels att koppla samman författare och läsare. För detta krävs distributionssystem med butiker, grossister och stora lager; vissa delar minst lika komplexa som dagens teknologiska utmaningar. Detta logistiska system har ingen given, färdig lösning utan har också växt fram — och fortsätter anpassas. Tänk bara på förändringar som fri etableringsrätt för boklådor, fasta kontra fria bokpriser och pocketbokens genomslag. Som bokhandlarson följde jag förändringen på nära håll från sjuttio- till nittiotalet (tills pappa sålde).

I detta system blir distribution till iPad bara en del — vilket inte hindrar att digital utgivning och distribution måste vara självklart. ”En del av blodomloppet”, som Sara Lloyd på Pan Macmillan formulerade det på branschkonferensen Forum för boken, som jag var med och organiserade i våras på Kungliga biblioteket. Alla föreläsningar och diskussioner ligger på nätet.

Men vi som är engagerade ser även några djupgående utmaningar. Vad är exempelvis en bok när inslaget av rörliga bilder växer eller när en programmerad robot kan serieproducera ”böcker” utifrån wikipedia-texter?

***

Läs mer:

  1. By Kulturekonomi | Kulturekonomi har fyllt fem år! on december 3, 2013 at 3 december 2013

    […] annat i inlägg om teknikskiften där bokförlag är på väg att bli teknikföretag och böckernas betydelse för […]

Lämna en kommentar

Viss HTML kan användas