Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
6 december 2010 under Noterat | kommentera

E-böcker på bibliotek

red red

Det pågår några diskussioner kring e-böcker. En handlar om momssatsen, eftersom e-böcker beläggs med 25 procent moms och tryckta böcker 6 procent. Frankrike presenterade häromveckan att de kommer sänka momssatsen även för e-böcker.

En annan diskussion handlar om bibliotekens e-boksutlåning. Mikael Petrén, chef för Virtuella Enheten på Stockholms Stadsbibliotek, menar att det saknas en hållbar modell för hur en reglering och utlåning av e-böcker ska gå till. Det är förhållandevis dyrt för biblioteken att låna ut e-böckerna och de har inte kontroll över kataloginnehållet. Marknaden är även avvaktande på grund av risker för illegal spridning.

Svensk Biblioteksförening har inlett samtal med Sveriges Författarförbund och Svenska Förläggareföreningen för att bland annat diskutera e-boken. Det finns flera knäckfrågor för biblioteken men de kan sammanfattas i tre punkter enligt Henriette Zorn som skriver i Biblioteksbladet [.pdf sid. 8]:

 1. Affärsmodellen. Frågor som vad betalar man för, vem som betalar till vem och hur kostnaden kan kontrolleras utan att tillgången till boken samtidigt begränsas.
 2. Urval. Vem styr vad biblioteken har tillgång till.
 3. Tillgängligheten och användbarheten. Vilken läsplattform, exempelvis en läsplatta eller en mobiltelefon, som behövs.

Zorn menar att bibliotekens intresse kolliderar med förlagens affärsmodeller som vill nå konsumenter utan mellanled. Idag är det förlagen som avgör vilka titlar biblioteken får tillgång till i e-boksformat. Elib är en av de ledande e-boksleverantörerna och det företag som administrerar e-boksutlåningen för biblioteken. För varje utlån av e-böcker betalar biblioteken tjugo kronor varav hälften går till Elib och resten till förlagen.

I USA används ett system som företaget Overdrive står för som innebär att en licens köps av biblioteken för varje digital bok. Boken laddas ner av låntagaren och den kan läsas offline. Först efter lånet avslutats kan boken lånas vidare och det fungerar i princip som vid utlåning av en fysisk bok.

Rasmus Fleischer har på Copyriot skrivit flera inlägg som rör problem med e-boksutlåning. Han diskuterar bland annat hur skattepengar används i samband med e-bokslån, gränssnittet och begränsningen till operativsystemen för Windows och Mac och framför allt att det nuvarande systemet innebär problem för bibliotekens möjligheter att bestämma över sin katalog.

Biblioteken har en viktig funktion i dagens samhälle. I och med att samhället förändras med att tryckta medier blir digitaliserade är det nödvändigt att även biblioteken följer med. Det är alltså flera problem som finns och det är många aktörers intressen. Det är därför mer än välkommet att en diskussion nu börjat.

Se även Publit som sammanfattat och samlat intressanta länkar.

2 kommentarer
 1. Micke vK skriver:

  Det är helt orimligt att biblioteken tvingar sina användare att installera program de inte själva har kontroll över, för att försöka hindra vidare spridning. Det borde vara under bibliotekens värdighet att sponsra olika företag med att försöka låsa fast läsaren i särskilda sorters hård- eller mjukvara.

  Ett förslag: att biblioteken bara sprider böcker som är CC-licensierade (eller där upphovsräten gått ut), och frivilligt bygger upp en ersättningsmodell kring det.

  Jmf förslaget på http://www.digitalabibliotek.se :)

 2. Sofia Hallström-Petralito skriver:

  Skrev en artikel om några intraprenöriella länsbibliotekarier som vill se en amerikansk-inspirerad modell i Sverige:
  http://www.dik.se/www/dik/web.nsf/dx/100205-Sa-ska-biblioteken-overleva

  Allt gott,
  Sofia

Lämna en kommentar

Viss HTML kan användas