Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
22 november 2010 under Noterat | kommentera

Vilka visioner har kulturministern?

red red

Kulturrådet bjöd i veckan in till ett samtal mellan Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och Sydsvenskans kulturchef Rakel Chukri. Adelsohn Liljeroth anser att kulturen behöver ta plats på flera arenor och att de viktigaste kulturfrågorna är regionalisering, utbyggnaden av Skapande skola, Kulturbryggan och de nya myndigheterna Musikverket och Myndigheten för kulturanalys. Hon menade även att den tekniska utvecklingen är en av de största utmaningarna. ”Politiken slår ekonomin men tekniken slår alltid politiken”, sa Adelsohn Liljeroth. Allt väl i linje med den kulturpolitik som regeringen förde under den föregående mandatperioden.

Adelsohn Liljeroth framhöll även att det är viktigt att se över vad det ska satsas på. Behovet av att prata om kulturfrågor, att låta kulturen ta plats och ta vara på det faktum att många unga är kreativa och har många idéer. Som vid ett flertal tidigare tillfällen poängterade Adelsohn Liljeroth också att två tredjedelar av all kultur inte finansieras av skattemedel, utan genom exempelvis våra löner.

På frågor om kultursponsring svarade Adelsohn Liljeroth att det är viktigt att få företag att se att det finns möjligheter med kultur. Kulturministern konstaterade även att kulturen blivit mer knuten till sjukvård och turism under senare år. Men att handel, export och bistånd också kan utvecklas med en tydligare kulturkoppling.

Kulturministern fick även en fråga om det finns ett behov att förändra filmpolitiken. Hon betonade vikten av att många är delaktiga i diskussionen om filmpolitiken, såväl staten som filmbranschen. Hon gav även exempel från Polen och Frankrike där alla visningsfönster på internet är avgiftsbelagda gällande film. Angående digitaliseringen framhöll hon att arbetet har inletts bland annat via Folkets Hus och Parker med ny teknik och att Filminstitutet har börjat dela ut stöd för digitalisering.

Apropå Folkets Hus och Parker och möjligheterna med digitaliseringen så sändes en komisk New York-opera live till 77 digitala biografer förra helgen. Ett annat exempel på en storsatsning är en direktsänd konsert med Barbara Hendricks från Engelbrektskyrkan som kommer sändas till ett sextiotal biografer den 18 december.

En ytterligare fråga som kom upp under samtalet var rättighetsfrågor gällande arkiv och bibliotek. Att koppla ihop det nyskapande och stödjande med kulturarvet anser Adelsohn Liljeroth är viktigt.

Ladda ned hela samtalet här, 230 mb

Lämna en kommentar

Viss HTML kan användas