Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
11 november 2010 under Utblick | kommentera

UTBLICK/Vancouver: "The Creative City Initiative"

red red

Vancouver har en ambitiös kulturplan [.pdf] som får många politiker och tjänstemän världen över att vända blicken åt staden som ligger i sydvästra hörnet av Kanada. Planen sträcker sig mellan 2008 och 2018 och tanken är att den ska genomsyra hela utvecklingsplaneringen.

Enligt Creative City i Vancouver krävs ett antal viktiga element för att skapa en dynamisk och väl fungerande stad. Det vill säga ett ekosystem där enskilda artister, näringsliv, såvälicke-vinstdrivande och vinstdrivande sektorer, besökare och invånare och det politiska styret alla ingår. Kreativitet innebär förmågan att förverkliga nya idéer, former och metoder och är nyckeln till konst, utbildning, vetenskap och stadsplanering. Därför anses helhetsgreppet vara så viktigt.

Vancouver har valt ut fem strategiska teman för att utveckla kreativiteten i staden:

  1. innovation
  2. lärande
  3. koppla samman människor, idéer och samhällen
  4. stadsdelar (stöd för att utveckla egna kulturplaner)
  5. kultur som en alltmer uppskattad och värdefukll resurs

Lämna en kommentar

Viss HTML kan användas