Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
12 oktober 2010 under Analys | 1 kommentar

Web is dead

Tobias Tobias

De ledande tidningarna för att sätta finger på vad som sker just nu har tagit upp ett liknande tema. Vi rör oss från öppenhet på nätet till slutenhet. Det blir enklare att ta betalt för kultur och tjänster, men det sker också på bekostnad på något.

Texten The Web is dead pryder omslaget till Wireds septembernummer 2010. Efter närmare två decennier av World Wide Web har cirka en kvarts miljon applikationer som Skype, peer-to-peer och Twitter utvecklats. Chefredaktören Chris Anderson nämner distinktionen mellan den helt öppna webben och halvslutna plattformar. Att använda internet behöver alltså inte vara liktydigt med att använda webben; olika typer av internettjänster nås allt oftare genom att använda appar i stället för en webbläsare.

Michael Wolff som också skriver på temat, nämner att webben konstruerades av ingenjörer och inte av redaktörer och att HTML-konstruerade webbsidor inte är så bra ur annonssynpunkt.

I The Economist står det i artikeln ”The Web’s Wew Walls” om tre olika typer av murar, ”Walled wide web”. Det anses att internets öppenhet är hotat. Den första muren är nationell, där Kina tas som exempel genom att det genomförs  en gedigen kontroll av internetlänkar och internettrafik. Den andra typen av mur är walled gardens där Facebook kan tas som exempel med slutna, interna meddelandesystem. Den tredje typen av mur är att det finns oro över att nätverksoperatörer (network operators) kan sluta avtal med innehållsleverantörer (content providers) som kan leda till att webbsidor som är villiga att betala gynnas.

Denna utveckling med fler slutna nätverk kan, som antyds i The Economist, hota internets grundläggande principer om öppen och fri tillgång till information som kan nås via sökmotorer. Författarna i Wired har ett mer neutralt förhållningssätt. Att vissa bolag som är ekonomiskt starka ska gynnas och de som inte är det missgynnas kan såklart ifrågasättas.

Öppenheten på internet, som var grundläggande från början, kanske kommer att leda till mer slutenhet. I väst är det marknadsekonomin som är den ledande ekonomiska strukturen. Det som inte är lönsamt i den fysiska verkligheten har svårt att klara sig. Vi kanske ser en början på en utveckling för internet, där liknande principer kommer att råda i den virtuella verkligheten som i den fysiska verkligheten, eller så är vi redan där.

Hur som helst ser vi ett mer moget och beräknande internet ta plats. Forskaren Daniel Johansson beskriver det i den kommande antologin ”Framtiden är nu” som att internet har passerat åren av ”vilda västern”. Nätets framtid handlar om påbyggnader och de företag som är stora idag — Google och Facebook — kommer hänga kvar på samma sätt som vi vant oss vid Ford och Coca-Cola.

  1. By Länkkärlek, vecka 41 « Media Evolution on oktober 13, 2010 at 13 oktober 2010

    […] Web is dead Tobias Nielsen (@tobias_nielsen) noterar att det inte bara är Wired som skriver om att den öppna webben marginaliseras till förmån för mer avgränsade internet-applikationer. Även The Economist toppar med “The Web’s New Walls”, en artikel om nationer som stänger internetgränser, sociala plattformar inom vilka diskussioner sker och operatörer som knyter innehåll till bara sina nät. För mediebolag kan det ses som en öppning eftersom det verkar vara enklare att ta betalt inom de lite mer avgränsade internet-applikationerna än på den öppna webben. […]

Lämna en kommentar

Viss HTML kan användas