Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
1 oktober 2010 under Noterat | kommentera

350 synpunkter på grönboken

red red

Arbetet går vidare med Kommissionens grönbok “Att ta tillvara potentialen i den kulturella och den kreativa sektorn” [.pdf] som publicerades i våras och som Kulturekonomi sammanfattade. Remisstiden gick ut under sommaren och nu finns de 350 inkomna svaren tillgängliga på nätet – cirka 50 av dessa kommer från privatpersoner och övriga från olika organisationer.

Grönboken ska även ses inom det större sammanhanget för EU med framtagandet av en strategi för 2020 där kultur är en viktig pelare.

Kommissionen har nyligen även begärt in remissvar på det framtida kultur- respektive medieprogrammet som ska börja gälla efter 2013. Utformningen av de båda programmen befinner sig i tidiga skeden och samråden syftar till att få in åsikter om vilka mål som ska ställas, aktiviteter som ska genomföras och vilken typ av stöd som ska ges. Samrådet för kulturprogrammet är öppet till och med 15 december och för medieprogrammet går samrådstiden ut den 30 november.

Och apropå kreativitet… det här är hur den ansvarige EU-kommissionären Androulla Vassiliou presenterade grönboken.

Lämna en kommentar

Viss HTML kan användas