Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
7 juli 2010 under Noterat | kommentera

I statens tjänst

Tobias Tobias

Jag vill härmed bara meddela att regeringen förordnat mig som ledamot i den statliga myndigheten Nämnden för hemslöjdsfrågor till och med 30 juni 2013.

Jag kan mycket lite om specifika hemslöjdsfrågor, men jag antar att när jag fick ett samtal på kulturministerns begäran berodde det snarare på kunskap om kulturföretagande.

För min del blir det roligt att lära sig mer om något nytt och få träffa inspirerande människor, både hantverkare och andra i styrelsen. Jag ser inte att uppdraget ska påverka min roll som oberoende analytiker.

Kommentera
7 juli 2010 under Samtal | kommentera

SAMTAL/Johanna Skantze: "Därför är kreativa näringar viktiga"

red red

Johanna Skantze är vd för Generator som arbetar för att främja tillväxten inom kulturella och kreativa näringar genom kompetensutveckling och kunskapsspridning. Framför allt riktas arbetet mot kommuner, regioner och högskolor.

På ett år har Johanna blivit något av en nyckelaktör inom diskussionen om kulturella och kreativa näringar och synts både i Sverige och utomlands. I måndags var hon med och arrangerade ett seminarium i Almedalen om ”kreativa näringarna och export”. Se eftersändning från seminariet här.

Var kom du ifrån?

Dels har jag tidigare erfarenhet av att under flera år ha drivit projekt relaterade till entreprenörskap och innovation på Europanivå, med bas i Tyskland och Italien. Min erfarenhet i kombination med förmånen att arbeta med personer som är otroligt generösa med sin kunskap och sina kontaktnät har varit mycket värdefullt i mitt arbete. Jag fick ett snabbt insteg i de svenska nätverken, bland annat tack vare min företrädare Anders Sjöstedt* som introducerade mig i olika sammanhang där jag kunde etablera viktiga kontakter.

Varför är du intresserad av det här området?

Jag tycker det är fantastiskt roligt att arbeta i gränslandet mellan privat och offentlig sektor och utmanas av komplexiteten i dessa frågor. Jag är övertygad om att det är ett framtida tillväxtområde där Sverige verkligen kan hävda sig internationellt — och kan jag genom mitt arbete i Generator vara delaktig i att främja den utvecklingen är det otroligt stimulerande!

Varför bytte Nätverket för upplevelseindustrin namn till Generator Sverige?

I och med 2009 års arrangemang etablerades vår konferens Generator som den årliga mötesplatsen för alla som arbetar med utveckling av kulturella och kreativa näringar. Det möte som skapas i konferensen är vitalt för vår organisation samtidigt som den innefattar allt vi gör; kunskapsspridning, kompetensutveckling och kontaktskapande. Dessutom används begreppet upplevelseindustri alltmer sällan medan vi istället talar om kulturella och kreativa näringar, vilket är ytterligare en anledning som gör namnbytet till Generator naturligt.

Vilken roll fyller Generator?

Generator är en nationell plattform för regionala och nationella aktörer som arbetar med utveckling av kulturella och kreativa näringar. Vi är en medlemsorganisation som samlar regionala och kommunala aktörer med målet att skapa förutsättningar för regional utveckling genom tillväxt och profilering.

Det är valår i år. Vad säger du till politiker när du möter dem?

Jag understryker fördelarna med att satsa på detta område: tillväxt; detta är redan växande branscher och det finns ett stort intresse för att arbeta inom dem, alltså är det viktigt att underlätta för företagande då många av entreprenörerna har icke-kommersiell bakgrund, mervärdet i god design; det finns ett samband mellan att involvera design som strategiskt verktyg och inte bara som estetiskt tillägg och ökad lönsamhet, förbättrad Sverigebild; dessa branscher stärker Sverigebilden och sätter avtryck internationellt.

Vilken är den viktigaste frågan i Sverige just nu för de kulturella och kreativa näringarna?

Nationellt handlar det om att den handlingsplan för kulturella och kreativa näringar som nu sjösatts blir så lyckosam som möjligt, ett ansvar som ligger hos alla inblandade. Internationellt handlar det om att vi från Sverige håller oss framme när grunden för EU-initiativet European Creative Industries Alliance ska läggas. Generator har inlett samtal med intressenter i flera andra länder för att undersöka möjligheten att göra ett gemensamt inspel till DG Enterprise and Industry.

Ni arrangerar även konferensen Generator igen i november, den här gången i Piteå. Behöver vi ytterligare prat om satsningar på kreativa näringar?

I år gör vi Generator ännu mer till en arena för att visa upp vad som händer på olika platser i landet. Vi kommer att lyfta upp fler konkreta case, fler exempel på regionala och nationella projekt och ställa fler entreprenörer på scenen för att låta dem själva berätta om sina erfarenheter. Och det finns det definitivt ett stort behov av att göra!

* Numera chef på Hyper Island i New York, reds. anmärkning.

Kommentera
6 juli 2010 under Analys, Noterat | kommentera

Ekokammare

Tobias Tobias

Jag tog i morse beslutet att välja bort dagens seminarier om kulturpolitik under Almedalsveckan. Jag kände för att ta möjligheten att få nya intryck och ny kunskap.

Och så rätt jag gjorde.

Svensk Scenkonst har skapat ett centrum för kulturpolitisk diskussion på Länsteatern och varje dag intervjuas partiernas kulturpolitiska talesperson suveränt av generaldirektören Sture Carlsson och Kerstin Brunnberg, journalist och styrelseordförande för Kulturrådet. Bra arrangerat verkligen — men en klar nackdel som speglar kulturens roll i politiken: medan man håller sig inom en snäv cirkel i Visby för övriga seminarier måste man verkligen bestämma sig för att ta sig till de här diskussionerna, eftersom Länsteatern ligger tillräckligt långt borta från för att inte locka spontanbesökare. Dessutom kan man inte smyga in och ut, utan måste gå förbi scenen och sätta sig.

Resultatet är att det är de redan invigda som tar sig dit. Tyvärr.

Men vad som skrämmer mig — även om jag inte blir förvånad — är Kulturhuschefen Eric Sjöströms rapport från diskussionen om ideologi. Publiken började bua då Carl Rudbeck föreslog ökad privatfinansiering. Eric skriver: ”… då undrar jag: är det ett sånt debattklimat vi ska ha? Måste man bua ut någon som tycker annorlunda?”.

Kulturpolitikens dilemma idag och ett stort hinder för utveckling: rundgång i en ekokammare. Det är bara upphovsrättsdiskussionen som rymmer en spännvidd av flera perspektiv; men den frågan har ju kulturpolitikerna inte erövrat.

Hur var det nu igen? Var den inte konsten som skulle utmana och gå i täten? Är det inte nya och oväntade kopplingar som föder kreativitet?

Well well. Tyvärr kändes det som de utmanande fritänkarna fanns någon annanstans, för att diskutera andra frågor.

Välfärdens finansiering till exempel. Min stora behållning idag var presentationen av Per Borgs rapport (”Borgkommissionen”), ett resultat av ett samarbete från två olika politiska kanter, Arena respektive Timbro.

PS. Nu har jag lämnat Gotland. Men fortsätt följa Eric Sjöströms blogg för rapporter. Eller, för all del, prata med någon som inte håller med.

***

RELATERADE INLÄGG:

-

Kommentera
6 juli 2010 under Analys | kommentera

Kreativa näringar och export

Tobias Tobias

Kreativa näringar export var rubriken för seminariet som jag deltog i igår i Visby hos Företagarna — och det blev både underhållande och intressant, mycket tack vare moderatorn, Sydsvenskan-journalisten Thomas Frostberg, som ersätta panelmodellen med ett jurytänk.

Jag, Generators vd Johanna Skantze och Exportrådets vd, Ulf Berg, fick agera ”Idoljury” då två grupper kom med förslag på hur exporten för företag inom kulturella och kreativa näringar ska stärkas. Den ena gruppen bestod av Ewa Kumlin (vd Svensk Form), Carin Rodebjer (modedesigner och vd Rodebjer) och Henrik Toremark (stabschef hos kulturministern); jag gav dem en 4 i betyg. Den andra utgjordes av Hampus Jakobsson (grundare The Astonishing Tribe) och Luciano Astudillo (riksdagsledamot S); fina idéer men ändå bara en stark 3:a från mig.

Läs mer om förslagen som fördes fram på Företagarnas sajt.

Men före den diskussionen inledde jag med 15 minuter. Jag konstaterade att för tio år sedan — då jag aktivt började analysera de kreativa näringarna — hade inte Företagarna arrangerat ett sådant här seminarium. Då hade inte alla företagen i de här sektorerna synliggjorts, utan bilden av dem var ”kulturarbetare”. Jag träffade för övrigt Dogge idag. Han har haft företag sedan 15 års ålder.

Arbetet med att stärka exporten kan ske i tre olika faser:

1) I samband med exporten.

Exportmissioner, lokal närvaro, praktiskt (logistiskt, tullregler, hantering betalningar), förundersökningar/marknadsinformation.

2) Före exporten.

Det spelar ingen roll hur bra exportstöd som finns. Om företag eller kreatörer inte har intressanta produkter eller verk — då når man inte fram ändå. Jag jämförde med världens bästa tennisspelare nu, Rafael Nadal. Hans internationella framgångar beror förstås främst på kombinationen av talang och träning, även om Spaniens tennisförbund må ha stöttat hans första steg ut i världen. (Varför jag tog ett tennisexempel och inte från kulturvärlden? Det bara blev så. Jag blev mycket imponerad av Nadal under Wimbledon.)

Att endast sola sig i glansen då framgångarna finns där är alltså inte riktigt snyggt. Ett långsiktigt arbete måste finnas också.

3) Också locka hit

Att locka till sig företag och projekt, till exempel filmproduktioner, är också en form av export. Vi har tidigare skrivit om olika incitamentspaket inom filmen.

Vilka lyckas bäst? Några lärdomar:

– De som lyssnat på företagen och personerna och arbetat med specifika, inte generella, åtgärder (eftersom kreativa näringar består av sektorer och företag med mycket olika behov).
– Involvera flera aktörer. Inte isolerade insatser.
– Rejäla tag. Specialisering. (Sydkoreas dataspelsorganisation har  80 anställda, koordinerar 2.000 företag. Montreal satsar på dataspelskluster och erbjuder rabatter som inga arbetsgivaravgifter.)
– Export leder vägen till ny export. (Stieg Larssons böcker ligger på plats 1, 2 och 3 på Amazons bestsellerlista. Nu öppnar hans böcker vägen för andra svenska författare.)

Kommentera
4 juli 2010 under Noterat | kommentera

Mötesmaffian på plats

Emma Emma

Det är sommar, sol – och seminarier. I Almedalen arrangeras i år nästan 1400 seminarier; en tillväxt som är helt remarkabel. År 1998 var det sex seminarier i Almedalen och nu är det alltså drygt 200 gånger fler. Känns det inte signifikant för vår tid?

Allt bara växer och växer, blir bara mer och mer. Som gammal sommargotlänning minns jag hur Almedalen en gång var lika med Palme som pratade i parken – och nu är det världens jippo. Självklart extra mycket för att det är valår, men ändå.

Fenomenet som sådant är intressant. Vad är det för mekanismer som ligger bakom? Vad är det som driver? Är det rädsla för att inte synas, som gör att hela Organisations-Sverige måste finnas på plats? Minglar och möts man inte, finns man kanske inte.

Tyvärr tycker jag att mötena har ökat i takt med den så kallade ”kreativa ekonomin”; särskilt om man närmar sig det offentliga. Det är en evinnerlig radda möten och mötesplatser som produceras. Ja, det känns faktiskt som om en del inte har några andra uppgifter än att just producera möten – som tar tid för oss andra, som också har andra saker att göra.

Hur många mötestimmar läggs till exempel ned inom ramen för Handlingsprogrammet för kulturella och kreativa näringar? Är det någon som räknar? Det vore kul att veta hur många av miljonerna som går till just möten.

Eller ta begreppet ”mötesplats”. Vilken inflation har det inte gått i användningen av det? Jag har en väninna som vägrar vara med så snart något kallar sig en mötesplats, eftersom det enligt henne är det yttersta tecknet på likriktning, räddhågsenhet och brist på fantasi. Även om intentionerna förstås är goda.

Är det en effekt av byråkratiseringen att det finns en massa administratörer och tjänstemän vars främsta uppgift är just att skapa möten? Har det skapats en mötesmaffia, som ställer till det för oss andra, genom att ständigt kalla till ofta rätt meningslösa möten, som vi inte vågar utebli ifrån?

Almedalen, here we come!

PS
Det är såklart att möten med andra människor är meningen med livet. Eller som filosofen Martin Buber uttrycker det: ”allt verkligt liv är möte”. Men då förutsätter det att man inte behandlar varandra som objekt, utan verkligen möts – och det gör man alltför sällan i mingel- och mötessamhället.

Kommentera
2 juli 2010 under Noterat | kommentera

Schema i Almedalen

Tobias Tobias

Almedalsveckan närmar sig.
Tobias tar färjan på måndag och för att ganska direkt, kl 16, diskutera kreativa näringarna och export.
Emma åker tidigare, men ägnar först några dagar åt familjen. Därefter kastar även hon sig in i debatten om privat kulturfinansiering respektive konstens värde samt gör någon liten spaning åt SR.

Vi har tidigare skrivit om vad som kan vara intressant under veckan från ett kulturekonomiskt perspektiv.

Här är schemat för måndag och tisdag som Tobias kommer använda sig av. Emma går mer på känsla, lust och slump.

Kommentera