Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
17 juli 2010 under Noterat | kommentera

Fallande kreativitet

Emma Emma

Senaste numret av Newsweek innehåller intressant läsning. Det handlar om hur kreativiteten för första gången på länge minskar bland amerikanska barn – och vad man tror att det beror på.

I dessa tider av kreativa näringar och annat, har kreativitetsindex alltså gått ned. Det anses allvarligt, eftersom just kreativitetstester sägs kunna förutspå framtiden. Barn som får höga resultat visar sig senare i livet ofta utföra olika former av ”kreativa handlingar” (starta företag, uppfinna saker, etc).

Den främsta orsaken till nedgången tror man är skolan, med dess fixering vid mätbara resultat och tester, och den därpå ökande betygshetsen. Sådant främjar inte kreativitet.

(Vad var det jag sa? Hoppas Björklund får en kopia.)

Sedan slår man hål på flera myter. Som att kreativitet skulle äga rum i höger hjärnhalva eller ha något samband med konstnärligt skapande. Just den sistnämnda myten, ”the art bias”, går man rätt hårt åt. Visserligen kan estetiska ämnen i skolan stimulera kreativiteten och inte minst är det viktigt att kunna improvisera, men i det stora hela finns det inte några skillnader i kreativitet mellan till exempel ingenjörer och musiker. Bägge grupperna följer normalfördelningen, vissa individer är mer kreativa, andra mindre. Oavsett om de är ingenjörer eller musiker.

Att kreativitet enbart skulle handla om att tänka nytt slår man också hål på. Snarare handlar det om en kombination av att tänka nytt och tänka analytiskt, och kunna pendla mellan de två lägena.

Kanske är det här det brister. Det tror i alla fall jag. Vi tenderar ofta att betona antingen den ena eller den andra typen av tänkande, och sällan bägge delarna.

Slutligen råder artikeln oss att kasta alla tekniker av typen ”brain-storming” i papperskorgen, eftersom de har visat sig vara värdelösa eller till och med kontraproduktiva. Istället får vi, på typiskt normativt manér, några enkla råd:

* Be aldrig någon vara kreativ, det hämmar
* Rör på dig, trettio minuters motion om dagen hjälper
* Jobba med flera projekt samtidigt och låt dem ligga och mogna mellan varven
* Res mycket – att möta olika kulturer ökar flexibiliteten

Lämna en kommentar

Viss HTML kan användas