Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
17 juni 2010 under Noterat | 1 kommentar

Kulturens roll för hälsan

red red

Vilken betydelse har kultur för hälsan? Kulturrådet arrangerade i måndags ett kulturpolitiskt seminarium för att belysa vad kulturen kan göra för hälsan. Töres Theorell gav ett flertal instressanta exempel från den medicinska forskningen där samband mellan kultur och hälsa kunnat konstateras. Inom neurobiologin har studier visat hur kultur exempelvis kan lindra skakningar hos Parkinssonpatienter eller hur barns matematiska förmåga ökar om de spelar instrument.

-Kulturen har en förmåga att gå in i hjärnan på ett annorlunda sätt än ett vanligt samtal. Kultur ger kickar som inte passerat ett intellektuellt filter, säger Töres Theorell, läkare och professor I psykosocial medecin på Karolinska institutet.

Det är dock inte bara hjärnan som påverkas av kulturen utan även andra kroppsdelar. Intressant nog finns det studier som visar tecken på att pulsådern kan påverkas av för vad en individ upplever som glad musik och därigenom minska risken för åderförkalkning sa Theorell.

Gunilla Jarlsbro, professor i medie- och kommunikationsvetenskap på Lunds universitet, påpekade att samband mellan kultur och hälsa inte nödvändigtvis handlar om medicinska samband. Istället handlar det mycket om förebyggande hälsoarbete och andra aspekter av hälsa än enbart medicinsk. Hon var därför också kritisk till just namnet ”kultur på recept” som är ett regeringsuppdrag till Region Skåne och genomförs på försök i Helsingborg. Alexandra Charles, grundare av 1,6 miljonerklubben för kvinnors hälsa, menade dock att just recept är en nödvändighet för att få människor som är ovana kulturutövare eller -besökare att komma iväg på kulturaktiviteter.

Christina Gedeborg-Nilsson, bland annat utvecklare för kultur och hälsa i Region Skåne, menade att de från regionens håll inte kunde styra över namnet i och med att det är ett uppdrag från regeringen. Det praktiska arbetet däremot innebär att en kulturkoordinator kopplas till det “vanliga” team som står för behandlingen av en patient. Och receptet är som regel att deltagaren/patienten ska genomföra kulturaktiveteter två till tre gånger i veckan under en tio-veckorsperiod.

Ett genomgående tema i samtalet var betydelsen av tvärsektoriella samarbeten och de upplevda svårigheterna detta innebär. Både inom forskningen och inom det praktiska arbetet är det väldigt lätt att falla mellan stolarna. Därför är det också svårt att skapa en långsiktighet och inte enbart genomföra enskilda punktinsatser.  Den viktigaste uppmaningen från paneldeltagarna till politikerna var därför att inte bara tala sig varma för det tvärsektoriella arbetet utan också satsa på det på allvar.

Moderator för samtalet var Benny Marcel från Kulturrådet.

  1. By Att bli friskare med kultur « Knoppen i hjärnan on juni 17, 2010 at 17 juni 2010

    […] med kultur Posted juni 17, 2010 Filed under: Hjärntumör | Tags: böcker | Bloggen Kulturekonomi skriver om kulturens roll för hälsan, utifrån ett seminarium som nyligen hölls i ämnet. […]

Lämna en kommentar

Viss HTML kan användas