Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
3 juni 2010 under Noterat | kommentera

Ett pionjärsarbete för konstnärer

red red

Projekt Reko är ett oberoende konstprojekt som drivs av den ideella föreningen c/o konst med medel från stiftelsen Framtidens Kultur, Statens kulturråd och Västra Götalandsregionen. Projektet går ut på att undersöka arbetsvillkoren för konstnärer som ställer ut vid Sveriges konstinstitutioner. Idag presenterades resultatet från undersökningen i ”Reko-rapporten 2010″. Undersökningens material bygger i huvudsak på intervjuer under 2009 med konstnärer som har ställt ut på någon av de 86 utvalda konstinstitutioner.

Resultatet visar att var fjärde konstnär inte har haft något skriftligt avtal och att 40 procent av konsthallarna låter konstnärer arbeta utan något avtal alls. Endast fyra av tio konstnärer får utställningsersättning enligt de miniminivåer som anges i MU-avtalet och var sjunde konstnär måste dessutom själv betala delar av utställningens produktion. Någon ersättning för den tid som läggs ned av konstnärer för arbete i samband med utställningen ges endast i undantagsfall.

Viktigt att lyfta fram i undersökning är även att konstinstitutionens storlek eller om de är statliga inte har något samband med hur väl de presterar enligt Rekos kriterier. Det handlar i huvudsak om de inställningar och prioriteringar som görs på respektive institution.

Av de totalt 86 undersökta konstinstitutionerna var det 60 stycken som var möjliga att utvärdera enligt Rekos kriterier och endast sju stycken som får en Reko-märkning. Den första och vinnare av Reko-priset 2010 är Göteborgs konsthall. Övriga institutioner som också får en Reko-märkning är Färgfabriken norr, Riksutställningar, Moderna Museet, Nationalmuseum, Konsthall C, samt Örnsköldsviks museum och konsthall.

Det här är listan över de 10 konstinstitutioner som placerade sig högst enligt Reko-index.

  1. Göteborgs konsthall Skriftliga avtal. Täcker alla kostnader. Utställningsersättning enligt avtal. Mycket goda omdömen. Betalar viss medverkansersättning.
  2. Färgfabriken norr Skriftliga avtal. Täcker alla kostnader. Utställningsersättning nästan helt enligt avtal. Betalar viss medverkansersättning och dessutom traktamente.
  3. Riksutställningar Skriftliga avtal. Täcker alla kostnader. Utställningsersättning enligt avtal. Betalar viss medverkansersättning.
  4. Moderna Museet Skriftliga avtal. Täcker alla kostnader. Utställningsersättning enligt avtal. Betalar ingen medverkansersättning men traktamente. Mycket goda omdömen.
  5. Nationalmuseum Skriftliga avtal. Täcker alla kostnader. Utställningsersättning enligt avtal. Betalar ibland medverkansersättning. Goda omdömen.
  6. Konsthall C Skriftliga avtal. Täcker nästan alla kostnader. Utställningsersättning som är dubbelt så hög som avtalets miniminivå. Goda omdömen.
  7. Örnsköldsviks museum och konsthall Skriftliga avtal. Täcker alla kostnader. Utställningsersättning nästan enligt avtal. Bra policy.
  8. Kulturhuset Ängeln Överlag ganska bra. Ibland för låga utställningsersättningar. Betalar viss medverkansersättning.
  9. Waldermarsudde Ersatta kostnader. Skrivna avtal. Utställningsersättningar strax under miniminivå.
  10. Haninge konsthall Överlag ganska bra. Ibland för låga utställningsersättningar.

***

Läs mer:

Lämna en kommentar

Viss HTML kan användas