Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
22 december 2009 under Analys | kommentera

Hjälpte inte kulturen i Trollhättan?

Tobias Tobias

Saab läggs ner. Hur påverkar det Film i Väst? För Trollhättans kommun minskar såklart intäkterna i form av skatter och kostnaderna ökar för att hantera arbetslöshetsunderstöd. Men jag gissar att Film i Väst inte påverkas särskilt mycket eftersom filmcentret ägs av Västra Götalandsregionen och bara delvis har sin finansiering från kommunen.

Men nedläggningen väcker ändå en mer generell fråga — för har vi inte lärt oss att där stark kultur finns, dit lockas också talangfulla människor och därmed också företag. Det är i alla fall vad Richard Florida hävdar i sin teori om kreativa klassen. Men i Trollhättan hjälpte Film i Väst uppenbarligen inte. GM lade i stället ner.

Jag raljerar inte, även om det kan verka så. Trollhättanexemplet ställer frågan om sin spets om vad som egentligen är viktigast för sin ort.

Visserligen kan man hävda att Film i Väst sysslar med produktion av kultur (film) som inte främst når de lokala invånarna, till skillnad från ett rikt lokalt kulturliv. Men det går också att driva tesen att kulturen inte är det viktigaste för en ort, utan just jobb eller mer generellt ett starkt näringsliv. Sanningen verkar i alla fall vara att det krävs ett samspel för att skapa en framgångsrik och dynamisk plats, från både ett kulturellt och ekonomiskt perspektiv.

Thomas Niedomysl vid Institutet för framtidsstudier — liksom även tidigare i sin doktorsavhandling vid Uppsala universitet — har visat att kultur sällan är en utlösande faktor för att flytta. I stället är arbetet överlägset viktigast. Även vård och kommunikationer anges högt. Svaren skiljde sig åt mellan olika grupper och till vilken typ av stad som åsyftades. Kvinnor liksom äldre rangordnade exempelvis kultur högre än män. Nöjesaktiviteter rangordnades högt av unga.

En kommentar
  1. Tobias H skriver:

    Intressant. Jag tror inte ens Florida menar att det skulle finnas tydliga samband mellan placeringen av enskilda bilfabriker och enskilda kulturorganisationer. Instämmer i att det kan bli en smula märkligt när folkr tycks resonera som om så vore fallet. Det hindrar dock inte att benägenheten att flytta till en annan ort eller ta ett jobb där kan påverkas av om man uppleverl platsen som lockande.

    Jag blir nyfiken på hur man gjorde distinktionen mellan nöje och kultur i enkäten. Har man sorterat olika aktiviteter i två kategorier eller han man ställt folk inför valmöjligheten kultur eller nöje. Kan det vara så att unga människor har en större tendens att definiera sina nöjen som just nöjen medan äldre i större utsträckning motiverar dem i termer av kultur och/eller bildning, eller kanske så att unga människors kulturformer har svårare att bli accepterade som kultur.

Lämna en kommentar

Viss HTML kan användas