Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
30 november 2009 under Noterat | kommentera

Vem satsar mest?

Tobias Tobias

Äntligen, tänkte jag när såg Dagens Nyheters genomgång idag av hur kulturbudgeten varierat över tiden. Det var flera månader sedan som reportern Juan Flores ringde mig första gången för att fundera över den här frågan, som en uppföljning på hans tidigare artikel om att kulturen aldrig fått mer pengar än under den nuvarande borgerliga regeringen. Jag hade inga direkta svar alls, men vi diskuterade och jag har varit nyfiken på hans nya grävarbete.

Resultatet? Inte så dramatiskt eller oväntat, men intressant. Egentligen att det inte spelat någon roll vem eller vilka som suttit vid makten (med undantag av två folkpartiska ministrar, Birgit Friggebo och Jan-Erik Wikström). Mot bakgrund av det är rubriken ”Alliansen satsar mindre på kulturen” rätt märklig. Jag funderar på vilken rubrik reporter Flores själv hade satt.

Det intressanta i de små skillnaderna är att de borgerliga regeringarna – främst moderaterna – i opposition velat dra ner på kulturbudgeten. Men vid makten har man, som det brukar heta, tagit sitt ansvar. I alla fall inte haft tid att fullfölja sina visioner.

En annan slutsats är att kulturens andel av statsbudgeten faktiskt är växande, även i relativa tal. Från 0,50 procent i början av 1970-talet till 0,85 procent till 2008. Tillräckligt? Utan att ha räknat på det, men utifrån andra studier och vad Keith Wijkander säger i studien, går det anta att det ändå inte räcker för att hänga med i samhällets generella pris- och löneökning. Viktigt är också att se hur pengarna har fördelat sig. Vi har bland annat sett en ökning av museer och att landsting och kommuner tagit ett allt större ansvar.

Många invändningar går att göra, vilket artikeln tydliggör. En är förstås att satsningar på kulturen inte bara har med kulturbudgeten att göra. Två exempel är socialdemokraternas Accesspengar och alliansens handlingsprogram för kreativa näringarna. En annan är just att staten bara utgör en av tre delar i den offentliga kulturpolitiken.

Texten är visserligen lång för att vara i en dagstidning, men kort ändå med tanke på — har jag fått bilden av — bakgrundsarbetet. Kommer inte mer publiceras för att inte mer dramatiska ”avslöjanden” gjordes?

3 kommentarer
 1. gudmundson skriver:

  Jo, jag skrattade högt när jag läste rubriken i DN Kultur. De måste verkligen hata att leva under en borgerlig regering på den redaktionen.

 2. Tobias H skriver:

  Skall man följa utvecklingen över tid är det ju inte heller oviktigt att se på vart pengarna går. Keith Wijkander m.fl. menar ju att en viktig del av ökningen har gått till grundandet av nya museer. Det kan ju dock inte sägas om den nuvarande regeringen. Över lag så skulle jag dock säga att den nuvarande regeringen bedriver en relativt traditionell borgerlig kulturpolitik, man prioriterar något annorlunda än socialdemokraterna, man skär t.ex. i Riksteaterns budget. Möjligen är man något mer återhållsam mot Svenska Kyrkan än vad man hade kunnat vänta sig. Nu jämför jag förstås med den politik som borgerliga partier har drivit i motioner, i kulturutskottet och i regeringsställning, och inte med vad som har sagts i tal eller i partiprogram. Det är nämligen en viss skillnad.

 3. Tobias skriver:

  Gudmundson: Om inte annat så var det nog en hel del förutfattade meningar som låg i den där rubriksättningen.

  Harding: Verkligen så! Och måste man inte också inkludera regionernas/landstingens roll för att få en heltäckande bild?

Lämna en kommentar

Viss HTML kan användas