Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
22 november 2009 under Noterat | kommentera

Stormig vecka

Emma Emma

Det har varit en stormig vecka. Dagens Industri har gjort en granskning av jämställdheten på Handelshögskolan (i Stockholm, alltså; i exempelvis Göteborg ser det helt annorlunda ut) i en artikelserie, och resultatet har varit nedslående. Vi är SÄMST på jämställdhet av alla högskolor och universitet i Sverige, och SÄMST av alla europeiska ekonomutbildningar i Financial Times ranking (plats nr 50 av 50).

I dagsläget har vi två kvinnliga professorer (vilket ändå är en rejäl förbättring, eftersom vi länge enbart har haft en aktiv). Ingen kvinna har någonsin blivit professor på Handels. Närmare 90 % av fakulteten (d v s disputerade anställda) är män, och könsfördelningen har faktiskt blivit sämre det senaste året.

Dessutom – vilket inte har framkommit i artiklarna – ser det dåligt ut även på andra håll. De akademiskt tillsatta cheferna, t ex programcheferna, är ALLA män. De kvinnliga chefer vi har är inte disputerade, utan finns i stödfunktioner som personal, information, etc. En klassiker, med andra ord: männen styr kärnverksamheten, kvinnorna stöttar.

Och självklart kan man gå vidare och titta på direktionen och föreningen och advisory board och sådär. Men det kanske inte behövs. Det ser likadant ut på alla nivåer, med ett stort – och viktigt – undantag: STUDENTERNA! De senaste åren har vi tagit in drygt 40 % kvinnliga studenter på kandidatnivå.

Det är för deras, för studenternas skull som jämställdheten är en sådan viktig fråga. Som högskola har vi ett enormt ANSVAR. Vi måste vara FÖREBILDER för våra studenter, och därför – just därför – måste vi vara jämställda!

Men jag är faktiskt OPTMISTISK. Artikelserien i Dagens Industri har tagit skruv, debatten har aldrig varit så levande, och jag misstänker att såväl direktion och ledning som regering (vi har ju trots allt statsbidrag, även om vi är privata) kommer att tvingas agera. Dessutom har det kommit fram många bra och konstruktiva förslag, och fakulteten har för första gången mobiliserat. Det känns FANTASTISKT!

Att jag sedan har fått ta ofattbart mycket skit den senaste veckan, efter att ha uttalat mig i Dagens Industri, spelar mindre roll. Ja, jag skulle till och med kunna ta att få sparken, om det bara blir en FÖRÄNDRING!

Jag är hellre en som bråkar, än en som håller tyst och därmed indirekt upprätthåller systemet!

Och jag bråkar med skolans bästa inför ögonen. Jag tror nämligen inte att vi överlever om vi inte hänger med. Vi fyller 100 år i år, och det är hög tid att det händer något. Det har varit 100 år av mansdominans; nu är det dags att sikta mot 100 år av jämställdhet. Dags att bli förebild; inte förlegad!

Vem vet, år 2009, då Handelshögskolan i Stockholm fyller 100 år, blir kanske året då det äntligen händer och vänder.

PS Dagens citat kommer från Marie-Louise Ekman i tidningen Vi:

”När jag var chef på Konsthögskolan såg jag mig hela tiden som en elevrepresentant som råkat få en massa makt”.

Så borde alla rektorer resonera!

Lämna en kommentar

Viss HTML kan användas