Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
4 juni 2009 under Inblick, Noterat | 2 kommentarer

KG Hammar om ”gratis” och moral / rapport 2 från Moving Images

Tobias Tobias

Andra hälften av Moving Images i Malmö inleddes av journalisten Anders Mildner, som i rollen som innehållsansvarig för konferensen stakade ut eftermiddagen med några frågeställningar: Vad händer om vi lever våra liv med kulturkonsumtion utan att betala? Händer det något med vår moraluppfattning? Eller handlar ”att göra rätt för sig” om andra saker?

Sedan steg f.d. ärkebiskopen KG Hammar fram. Vad som sedan följde är ett exempel på hur intressant det kan bli när människor som tänkt mycket, får ansluta till en diskussion som en insatt grupp gjort till sin och där argumenten allt mer sällan snurrar vidare utan oftast känns igen och låsningar. Det blir så tydligt att något nytt uppstår. KG Hammar nämnde heller aldrig Gud. Hans diskussion var på så sätt helt inriktad på det djupt mänskliga – men kopplade den till nätet och debatten om ”gratis”.

Det som är riktigt viktigt för kyrkan, började KG Hammar, är gratis. Till exempel kärlek.

Sedan inledde han en diskussion om etik och moral. Hans nyckelbudskap var ”frihet under ansvar”, vilket även Eva Hemmungs Wirtén, professor vid Uppsala universitet och som vi intervjuat tidigare, betonade efter att ha resonerat klokt under en målning vid namnet ”Efterskörd”. Sist ut var Clay Shirky, hyllad big-idea-författare; men honom hann jag inte se och han talade ändå länkad från New York (den presentationen finns en halvtimme in här).

Det var fler intressanta smådiskussioner som fördes under dagen, bland annat några ord från Joakim Jardenberg om att allt är arbetsmaterial (jämför tidigare inlägg här på KE.se) och hur vardagsrummet förändras (jämför).

Men tillbaka till KG Hammar – han var dagens höjdpunkt (och du kan se presentationen här):

- Hur gör vi för komma åt de etiska frågeställningarna?  Dels behöver vi föra tillbaka samtalet till det grundläggande. Vad betyder etik och moral? Dels hitta anologier. Inget är nytt, utan utveckling av något annat.

- Etik glidit i betydelse och kommit att användas i stället för moral. Moral handlar om mina handlingar: hur jag handlar. Man kan alltså ha god och dålig moral. Etik egentligen reflektionen över våra handlingar. Vilka drivkrafter och vilka motiv finns? Också i det vad som är bra och dåligt.

- Etik handlar om relationer – hur de ser ut. och vi människor är relationsvarelser. Hur ser våra relationer ut? Är de konstruktiva och givande eller utsugande?

- Den som bidragit mest till hur vi ser på relationer är Martin Buber – judisk religionsfilosof – som är mest känd för boken ”Jag och du”, skriven på 1920-talet. ”Boken är strålande up-to-date.” Relaterar vi till andra människor som ”det” eller som ”du och jag”?

- Analogier. ”Jag kom igår från Sydamerika, där det finns några få rika och många fattiga. Det finns något i människan som gör att när någon är i underläge, så kan den personen utnyttjas hur mycket som helst.”

- Exempel. Är en t-shirt för 9,90 kronor etisk? Apropå relationer – det finns ett hav av människor i den kedjan som är beroende av våra handlingar. Det går att betrakta de människorna som ansiktslösa; och att relationer är dolda skulle göra vissa handlingar mycket enklare. Men om vi är intresserade av etik så måste vi fundera över vilka relationer som döljs.

- Vi måste separera diskussionen från vad som är lagligt och etiskt. Med nätet nu – vi är upptagna av vad som är lagligt. Men vad är etiskt? Även i diskussionen om nätet – vilka relationer döljs?

- Angående gratisperspektivet. Vi har ju allemansrätten här. Någon annan äger, men alla kan nyttja till en viss gräns. Allemansrätten motsvaras av ett visst ansvar – du får lov att tälta men inom vissa gränser… Förutsättningen för frihet – är att vi tar ansvar. Alternativet till frihet – det totalreglerade. Ur etisk synpunkt, det sämsta som finns eftersom aldrig finns regler för varje livssituation.

- Om du tror att frihet är att göra som man kan göra – då har du inte förstått vad frihet är. Det handlar om att styra utifrån en själv, med ansvar. Att svara på ett moget sätt i den situation befinner sig i.

- Allting kommer tillbaka till: vad innebär det att vara människa? En fri relationsvarelse. En människa som är mänsklig måste också vara ansvarsfull varelse.

En kommentar
  1. Emma Emma skriver:

    KG är bäst! Rekommenderar alltid mina studenter att läsa hans ”Jag har inte sanningen, jag söker den”, eftersom det är en av de bästa ledarskapsböcker som finns!

    Och Buber, Buber är allra bäst! Att läsa honom är ett måste som motvikt till alla idéer om självförverkligande, självkänsla, självledarskap och annat, som glömmer det relationella.

    PS Det är precis den här typen av resonemang som saknas i ”toxic textbooks”.

  1. […] Problemet är att rubrikens resonemang bygger på att det enda sättet att bli kund, alltså någon att vårda och sätta i första rummet, är att denne någon betalar. Men så är det så klart inte. Det har aldrig varit självklart att det enda värde som kan hanteras i en transaktion är pengar. Tvärtom, många av de viktigaste sakerna i livet handlar inte alls om pengar. Kärlek, tex, som KG Hammar så klokt påminde oss om en gång i tiden. […]

Lämna en kommentar

Viss HTML kan användas