Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
22 april 2009 under Samtal | kommentera

KRUT och kreativitet i Södermanland

red red

En storsatsning på de kreativa näringarna pågår för närvarande i sex regioner i Sverige och den 29 april presenteras de första resultaten i Katrineholm. Projektet kallas KRUT, har initierats av Regionförbundet Östsam och samordnas av Heléne Bäckström. Genom att definiera, förankra och utveckla de kreativa näringarna är målet att skapa en hållbar utveckling för en expansiv sektor. KRUT-projektet har fått 8,2 miljoner från EU:s utvecklingsfond och lika mycket från olika svenska offentliga finansiärer för att utveckla de kreativa sektorerna i östra Mellansverige och södra Småland. Totalt omsluter projektet nästan 24 miljoner kronor.

Projektet har tre delmål:
– Bygga upp kunskap om kreativa sektorns villkor.
– Förankra sektorn hos förtroendevalda och tjänstemän.
– Skapa arenor som kan förbättra förutsättningarna för entreprenörskap och innovation inom sektorn.

theresiaI Södermanland ligger projektledarskapet hos Ideaplant, ett privat organisation som fungerar som nätverk för kommunikations- och designföretag. Theresia Holmstedt-Jensen är projektledare för KRUT i Södermanland.
– Organisatoriskt ser det annorlunda ut än de andra länen, eftersom projektledarskapet ligger hos en privat organisation. Det innebär både fördelar och nackdelar. Å ena sidan har vi redan upparbetade kontakter med kreatörerna, å andra sidan är det en bit längre till beslutsfattarna och det offentliga.

Vad hoppas du KRUT-projektet leder till?
– Det handlar om att göra samhället mer medvetet om vad den kreativa industrin är. Vi vill att sektorn ska synliggöras, att det ska bli mer erkänt att arbeta inom den och fler köper den typen av tjänster. Dessutom står de här näringarna för miljövänliga, lokalproducerade tjänster, där kompetensen hos utövarna är råvaran.

Hur går det med att förändra attityderna?
– Många är välvilligt inställda, men vill inte riktigt tro att det är en stor och växande sektor. Presenterar man siffror som att branschen i Europa är större än bilindustrin så möts man alltid med tveksamhet. ”Men då ingår väl turismen i siffrorna?” Nej, det gör det inte, eller ”då ingår väl musikbranschen?”. Ja, det är klart att den gör.
– Jag tycker det är viktigt att man vågar titta framåt. Den utbildning vi har idag kanske inte utbildar till de jobb som finns idag utan skapar nya jobb. För drygt hundra år sedan kom filmen och innan dess fanns ingen filmindustri.

Vad ser du konkret framför dig i Södermanlands län efter projektets slut 2010?
– Att vi har ökat medvetenheten, så att folk kan tycka att det är okej  när ungdomarna vill gå bild eller media på gymnasiet. Vi måste höja statusen; det handlar inte om att bli kändis utan att leva kreatörsliv.

En kommentar
  1. Malinka skriver:

    Kul med KRUT! Nu har det äntligen kommit igång här i Västmanland också, nu när två projektledare anställts. Ska bli intressant att se hur det utvecklar sig. :)

Lämna en kommentar

Viss HTML kan användas