Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
6 mars 2009 under Noterat | kommentera

Strypta stiftelsebidrag

Emma Emma

Stiftelserna förlorar mycket kapital i spåren av finanskrisen och lågkonjunkturen och mina stiftelseforskande kollegor vittnar om att många nu tvingas dra in på bidragen för att kunna betala ut de belopp som redan är utlovade, och för att rädda kapitalet.

Kulturen är visserligen inte lika hårt drabbad som forskningen, eftersom stiftelsernas bidrag på kulturområdet är relativt marginellt i Sverige. Kultur räknas ju, som bekant, inte till ett så kallat ”kvalificerat ändamål” och därför har stiftelser endast i begränsad utsträckning kunnat ge bidrag till just kultur. Till skillnad från i andra länder, inklusive våra grannländer, där stiftelser har stått för en betydande del av kulturfinansieringen.

Om detta finns mycket att säga, och personligen kan jag nog tycka att kultur borde kunna ses som ett allmännyttigt ändamål likväl som forskning och utbildning, till exempel. (Även om jag som forskare brukar få kritik för det, eftersom det skulle kunna innebära att forskningen får mindre pengar.)

Fördelen är att kulturen inte drabbas lika hårt när stiftelserna nu drar ned på sina utdelningar (och frågar du mina kollegor, har vi bara sett början på dem).

Trots det har det funnits betydelsefulla aktörer, inte minst regionalt, som exempelvis Sparbanksstiftelsen i Skåne, som är en av dem som har delat ut mycket pengar till kulturprojekt. Som alla sparbanksstiftelser är de dock hårt drabbade av krisen i Swedbank, och, enligt Sydsvenskan, stryper de tills vidare alla nya bidrag. Skånskt kulturliv går därmed miste om ett antal miljoner kronor.

Nummer ser det som ett tecken på att kultursponsringen går kräftgång. Själv vill jag gärna se det som två olika saker: bidrag från stiftelser och sponsring från företag, även om just sparbanksstiftelserna – med sin koppling till Swedbank – är lite unika. Men generellt rör det sig om olika saker, som inbegriper olika lagstiftning, om jag förstår juristerna rätt. Även om effekterna kanske är desamma: mindre pengar till kulturen.

  1. By Tajming | Kulturekonomi on mars 14, 2009 at 14 mars 2009

    […] att jag i veckan som kommer ska hålla i ett seminarium med Sparbanksstiftelserna om deras – numera före detta ? – kultursatsningar. Bakom ligger ett fantastiskt arbete, där ett par medarbetare/doktorander på […]

Lämna en kommentar

Viss HTML kan användas