Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
12 februari 2009 under Inblick | kommentera

Så här läser du Kulturutredningen

red red

Inte en utan tre böcker lämnade Kulturutredningens ordförande Eva Swartz Grimaldi över till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth på dagens presskonferens. Alla under kulturutredningens flagg, sammanlagt över 900 sidor uppdelat på delarna Grundanalys, Förnyelseprogram och Kulturpolitikens arkitektur.


Del ett – Grundanalys – ger en bred översyn över den kulturpolitiska utvecklingen i Sverige och sätter den i ett samtidsperspektiv.
Ladda ner: Betänkande av Kulturutredningen – Grundanalys, förord, sammanfattning och kapitel 1-6, SOU 2009:16 (pdf 2,5 MB)

 • Kulturpolitiken och kultursynen under 1900-talet, med särskilt fokus på utredningen från 1974.
 • Genomgång av samhällsutvecklingen utifrån fenomen som globalisering, informationsekonomi, digitalisering och tjänstesamhället och funderingar över hur det påverkat såväl politikområdet som människors förhållande till kulturen och samhället.
 • Framåtblick på hur ovanstående utvecklingen påverkar kulturens praktik.

Grundanalysen finns även behändigt sammanfattad i inledningen av del två.


Del två – Förnyelseprogram – diskuterar de förslag till förändring som utredningen lägger fram.
Ladda ner: Betänkande av Kulturutredningen – Förnyelseprogram, kapitel 7-13, SOU 2009:16 (pdf 2,6 MB)

 • De nya målen för kulturpolitiken.
 • Hur den statliga politiken ska förhålla sig till civilsamhället och folkbildningen.
 • Kulturen som aspektpolitik – något som genomsyrar även andra politik- och samhällsområden.
 • Samspelet mellan stat, landsting och kommuner – den så kallade portföljmodellen.
 • Internationella frågor och EU.
 • Stödsystem och finansiering av kulturverksamhet och konstnärers villkor.


Del tre – Kulturpolitikens arkitektur –tar hand om den konkreta omorganisationen av kulturområdet som utredningen föreslår.
Ladda ner: Betänkande av Kulturutredningen – Kulturpolitikens arkitektur, kapitel 14-20, reservation och särskilda yttranden samt bilagor, hela dokumentet, SOU 2009:16 (pdf 2,4 MB)

 • De tre sfärerna som ska ersätta dagens kulturmyndigheter: sfären för arkiv, bibliotek och språk; sfären församtid, historia och livsmiljö; sfären för konstarterna.
 • Kulturrådets nya samordnande roll, med ansvar för uppföljning och utveckling, portföljmodellen (samspelet med regionerna).
 • Övriga nationella kulturinstitutioner, som föreslås få fleråriga anslag och utredda grunduppdrag.
 • Förlag till genomförande och en konsekvensanalys.

Utredningens ordförande Eva Swartz Grimaldi, till vardags VD för bokförlaget Natur & Kultur, kunde inte låta bli att oroa sig över antalet sidor och citerade författaren Lena Andersson:
– 300 sidor är max. Det är oförskämt att tro att folk vill läsa mer än så av man har säga.

2 kommentarer
 1. Karin Lilja skriver:

  Men hörru – kapitel 10.3, hur vagt är inte det? Det är mycket ”bör i större utsträckning”, ”stärka och fördjupa sitt samarbete” och ”som kan ligga till grund för”. Eller är det jag som inte begriper diplomatiska?
  Men jag hittar ändå inte den stora visionen, vad har jag missat? Var är så att säga ”vinkeln”? Hjälp!
  /hälsningar
  förvirrad redaktör

 2. Tobias skriver:

  Ska börja kika närmare på just det. Visionen är nog stor – se mitt senaste inlägg – men kunde förts fram tydligare.

Lämna en kommentar

Viss HTML kan användas