Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
2 december 2008 under Utblick | kommentera

NY BOK: Organisering og ledelse av kunst og kultur

Emma Emma

Som vi kunde berätta för ett par veckor sedan, har det i Norge kommit ut en lärobok i hur man organiserar och leder kulturorganisationer av Beate Elstad och Donatella de Paoli.

Först och främst måste det påpekas att det är jättebra att den finns. Det har länge saknats en lärobok i det här ämnet, som utgår från de nordiska förhållandena och som täcker över många fält.

Vid en första anblick är boken också imponerande och sträcker sig på ett mycket pedagogiskt vis, med en enkel modell, från konstinstitutioner (”fabriker”), över konstnärliga grupperingar (”verkstäder”) och festivaler, till självständiga konstnärer (”frirummet”) och nätverk. Allt är väldigt pedagogiskt upplagt med bra sammanfattningar av vad som har skrivits, många exempel och små diskussionspunkter. Kanon för klassrummet, helt enkelt!

Ska man vara gnällig, kan man sakna framför allt kulturindustrin, som ju trots är en del av kultursystemet. Även om de säger att den är med, tycker jag, vid en snabb genomläsning, att det väger åt det mindre industriella. Forskaren i mig tycker dessutom att boken emellanåt blir lite väl pragmatisk, och jag kan sakna en kritisk diskussion, inte minst om de ekonomiska villkoren.

Men trots allt är det en efterlängtad bok och jag skulle inte tveka en sekund att använda den i undervisningen (speciellt inte om någon ville översätta den till engelska, eftersom all undervisning på masternivå numera sker på engelska).

Lämna en kommentar

Viss HTML kan användas