Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
11 november 2008 under Noterat | kommentera

Nya sätt att mäta kulturens värde

Tobias Tobias

Vad bidrar ett kulturhus med? För inte så länge sedan stannade mätningar vid att konstatera faktorer som ”antal hotellnätter”, vilket ger oerhört endimensionella resultat när så många aspekter finns att inkludera i en analys.

Handelshögskolan i Göteborg har försökt besvara frågan med utgångspunkt i Vara Konserthus och nu har jag äntligen fått tag i hela rapporten, som är en av höstens mest intressanta. John Armbrecht (huvudförfattare och doktorande) och Tommy Andersson (handledare och professor) försöker kvantifiera ”upplevelsen” hos besökarna och invånarna samt ”samhälleliga värden”.

Som alltid när det gäller mätningar finns saker att diskutera, men rapporten utgör en inspirationskälla för oss som försöker formulera och konkretisera indirekta effekter och inte bara stanna vid de företagsekonomiska kalkylerna. Jag ser rapporten som en viktig startpunkt för en fortsatt diskussion kring mätningar av det här slaget.

Inspirationen till mätmetoderna kommer från miljöekonomins sätt att översätta naturvärde till kronor, inte minst med tanke på optionsvärdet eller existensvärdet – att något har ett värde bara för att vi (och våra barn) ska kunna ha tillgång till något.

Slutsatser? Författarna menar att värdet av den ökade livskvaliteten i Vara är högre än det årliga nettobidraget konserthuset får av kommunen för verksamheten, som år 2007 var 3,9 miljoner kronor. De flesta besökare anser att Vara Konserthus bidrar till högre livskvalitet både för Vara kommun och för den enskilde besökaren.

-> Här är rapporten (pdf, 1,1 Mb): “Varas Värde Varar”

-> DN:s artikel i oktober: ”Forskare klurar ut kulturens värde i Vara”

En kommentar
  1. Daniel Ericsson skriver:

    Jag har inga synpunkter på studien som sådan, var och en blir salig på sitt.

    Jag kan dock inte annat än notera att utgångspunkten för hela studien bygger på en ”uppfattning” utmejslad – och nogsamt citerad i rapporten – av en partisk kulturentreprenör… Och med det noterat så kan jag inte annat än fundera kring vem/vilka/vad som egentligen gynnas av sådana här rapporter…

Lämna en kommentar

Viss HTML kan användas