Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
26 maj 2008 under Analys, Inblick, Noterat | kommentera

Hultsfred och styrning av ideell verksamhet

Tobias Tobias

Balansen mellan kulturella och lokala drivkrafter å ena sidan och det affärsmässiga å andra sidan. Så kan man sammanfatta artikeln om den ideella föreningen Rockparty och Hultsfredsfestivalen i nya numret av magasinet Filter.

Från den avsatta festivalchefen lyfts synsättet fram att vissa verksamheter drivits på icke-affärsmässiga grunder.

Givetvis är det så att föreningen – som vilken verksamhet som helst – i slutändan måste kunna gå runt, och att festivalen som motor inte bara måste fungera, utan fortsätta utvecklas och ligga i täten i Sverige.

Från ett klusterperspektiv är det ändå viktigt att ha många verksamheter igång på en så liten ort. För att locka och hålla kvar studenter, anställda och företag måste det hända saker året runt – inte bara för livsaptitens skull, utan också för att verksamheterna ska kunna nå upp till en kritisk massa av aktiviteter kontinuerligt. Detta är särskilt viktigt eftersom så många av verksamheterna är projektbaserade. Detta är de ekonomiska argumenten för Rock City.

Vad artikeln missar är att Rockparty är en ideell förening vars mål snarare handlar om att arbeta för musik och ungdomar, och framför allt lokalt. Det innebär en knepig balansgång ibland, som jag dock tror underlättas av att man funderar i termer av balanserat, eller länkat, styrkort och tydliggör flera mål. Det är annars lätt att stirra sig blind på resultaträkningen och bedöma hela föreningens verksamhet utifrån den.

The mission comes first, skriver Peter Drucker – en av de mest inflytelserika managementförfattarna under 1900-talet – apropå ideella organisationer. Detta mission – denna vision – måste också sedan kunna omsättas i praktiken för att bli meningsfull. Alla medarbetare måste kunna förstå: det här är mitt bidrag för att uppnå visionen.

Utmaningen är just att kunna omvandla visionen till verkligheten på ett enkelt och begripligt sätt. För att visionen inte ska hamna i skymundan av ekonomin eller att vissa verksamheter till slut ses som självändamål (i Hultsfreds fall: festivalen) tror jag också att visionen mår bra av att omvandlas genom att ange målsättningar och en strategi som uttrycker idén eller planen hur visionen ska uppnås.

Annars blir det lätt så att man inte vet varför man gör vad man gör. Eller att det finns olika uppfattningar om det. Det senare skildras väl i Filterreportaget apropå Hultsfred.

En kommentar
  1. Tobias skriver:

    Tidningen Barometerns politiske chefredaktör Per Dahl citeterar bloggen apropå samma reportage i Filter. Han skriver om några av Kalmar läns kultur- och upplevelsesatsningar:

    ”Alltför mycket professionalism och ekonomi kväver själva livsnerven.”

    http://www.barometern.se/ledare/hultsfreds-festival-balanserar-pa-slak-lina(665116).gm
    (OBS: klistra in hela länken.)

Lämna en kommentar

Viss HTML kan användas