Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
3 maj 2008 under Analys, Noterat | kommentera

Konstvärldens förskjutning

Emma Emma

Utifrån en inte så objektiv position, kan jag bara konstatera att ibland är Dagens Industri den mest intressanta dagstidningen för den som är kulturintresserad.

I dag skriver till exempel min medkrönikör Jan Åman om konstvärldens förskjutning:

En gång i tiden var det museerna som stod för det experimentella och utforskande. Det var genom att visas på dem, som konstnärerna gjorde sig ett namn och blev erkända.

Sedan kom gallerierna och mässorna och tog i viss mån museernas plats, inte minst vad gällde att ge erkännande till en konstnär. Att ha rätt gallerist kunde vara avgörande för ens karriär.

Gallerierna och mässorna lyckades dock inte alltid skapa rum för det verkligt experimentella, kanske för att de trots allt var beroende av marknaden och köparna. Den platsen togs istället av de privata eller halvprivata konsthallarna, som slapp bry sig om vare sig publiksiffror eller köpare, och därmed kunde lämna rum för det experimentella.

Det är lätt att hålla med, och vi har skrivit om utvecklingen förut.

I takt med att de offentligt finansierade museerna – liksom övriga kulturinstitutioner – får allt högre krav på sig att tänka i publiksiffror, minskar utrymmet för experiment, för den forskning och utveckling som är nödvändig i alla sammanhang, och alltså även i konstsammanhang.

Av den anledningen blir den privata, halvprivata eller civila sfären allt viktigare. En stiftelse som den i Pradas regi, som Janne refererar till, kan till exempel satsa på Nathalie Djurberg, utan att ängshåget behöva snegla åt vare sig publiksiffror eller köpare. Och det lämnar utrymme för den så nödvändiga forskningen och utvecklingen – för det experimentella.

Frågan är nu bara hur detta kan översättas till andra konstarters villkor. Var finns det experimentella utrymmet för exempelvis scenkonsten, för att referera till diskussionen häromdagen?

PS Även tidskriften Fokus har för övrigt konst som tema i sitt aktuella nummer. Kom inte och säg att inte konsten börjar ta plats utanför konstvärldens väggar.

Lämna en kommentar

Viss HTML kan användas