Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
26 mars 2008 under Noterat | kommentera

Kultur i stadsutveckling (Göteborg)

Tobias Tobias

Om Stockholm – enligt förra inlägget – varit passiva har Göteborg varit desto aktivare när det gäller att stimulera den kreativa sektorn. Inte minst om man talar hela regionen och inkluderar arbetet av Business Region Göteborg (Brew House m.m.) och Västra Götalandsregionen (Film i Väst m.m.).

Men det här handlar om offentliga, planerade initiativ.

En annan sak är det som växer fram ändå – och det är ofta mer intressant och kraftfullt (därför är den stora frågan hur man kan skapa förutsättningar för en sådan utveckling). I senaste numret av Diego (Dagens Industris månadsmagasin) beskrivs en sådan utveckling med exemplet ”Långgatorna” i Göteborg. Det är ett kvarter som tack vare alla porrbutiker har låga hyror och därmed lockat till sig många verksamheter inom den kreativa sektorn.

Det här har nu tagits upp i en stadsplan och enligt artikeln är analysen god: karaktären måste få finnas kvar. Att ”skydda” kvarteret med hjälp av en plan kan verka vara en god idé. Till exempel att inte godkänna åtgärder som medför hyreshöjningar, såsom att lokalerna inte kan byggas om hur som helst.

Men kan ”kreativa kvarter, när de väl är erkända och etablerade, skyddas i reservat? Eller dör de då oundvikligen, alltför sönderkramade och upputsade, och uppstår – i bästa fall – i andra former och på andra platser?

2 kommentarer
  1. Anton Waern skriver:

    Att upptäcka små habitat som utvecklats organiskt för att sedan skydda dem artificiellt känns så otroligt kontraintuitivt. Blir det inte till slut ett slags theme park av det offentligas bild av vad som är rätt kreativitet?

    För att skydda långgatorna, skall Göteborgs stad subventionera porrbutikernas hyror då? eller alla andras?

  2. Tobias skriver:

    Well, jag menade att inte porren i sig lockade de övriga verksamheterna, utan att effekten av porrbutikerna fått på Långgatorna är att hyrorna hållits nere generellt. Att subventionera porren är alltså ingen poäng.

    Apropå att då man försöker planera in en särskild karaktär och det då blir theme parks. Visst är det så. Men det finns ganska många sådana i världen. Börjar inte Götgatsbacken i Stockholm, exempelvis, bli en sådan konstruerad, ”kreativ” gata där inget känns ”på riktigt”? Eller för den delen, ”Gamla stan” i Europas alla städer.

Lämna en kommentar

Viss HTML kan användas