Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
13 januari 2008 under Noterat | kommentera

Wall Street Journal om de svenska piraterna

Tobias Tobias

Att Wall Street Journal skriver om den kommande rättegången mot några personer bakom Pirate Bay ger en bild av USA:s syn på Sverige och fildelning.

”While Sweden might seem to be an unlikely harbor for pirates of any kind, weak copyright laws, lax enforcement, high broadband penetration and general antipathy toward the entertainment industry have made it a file-sharing free-for-all.”

Några för mig nya siffror nämns: Av de illegalt kopierade filmerna (fildelning, dvd-kopiering m.m.), så är 87 procent av dem från fildelning i Sverige, att jämföra med 62 procent i Frankrike, 58 procent i Tyskland, 37 procent i Storbritannien och 34 procent i USA.

Samtidigt fortsätter debatten i Expressen om fildelning och upphovsrätt. Rubrikerna är underbara för övrigt. (Jag har även uppdaterat uppräkningen i det tidigare inlägget.)

Ernst Brunner på bild med rubriken ”Piratmoderaterna förstör vårt arbete” kom häromdagen.

”Nu efterlyser vi svenska politiker som vågar visa kurage. Var är svenska ledande politiker när deras kollegor i andra länder försvarar författares, manusskribenters, skådespelares, animatörers och musikers rätt att få betalt för sitt jobb?”

I fredags skriver regeringesutredarna Cecilia Renfors och Johan Axhamn ”Så rensar vi upp bland fildelarna”. Artikeln är en bra sammanfattning av utredningen. De är frustrerade över att inte ha blivit lästa ordentligt (eller alls; jag känner mig för övrigt igen mig i situationen).

”Vi vill inledningsvis framhålla att fildelning i sig varken är eller har föreslagits bli förbjudet. Däremot är det inte tillåtet att förfoga över upphovsrättsligt skyddat material i strid mot upphovsrätten.

De förklarar också en viktig poäng, som jag också hänvisade till tidigare apropå EU-kommissionären Redings utspel, nämligen om vad Sverige faktiskt kan göra:

”I promemorian förklarar vi att internationella konventioner och EU-direktiv omöjliggör fri fildelning av upphovsrättsligt skyddat material.”

Renfors och Axhamn sammanfattar sitt förslag:

”Vårt lagförslag innebär att en internetleverantör ges en lagenlig rätt och skyldighet att säga upp ett abonnemang som har använts för att systematiskt begå upphovsrättsintrång genom att utan rättighetshavarnas samtycke eller stöd i lag tillgängliggöra upphovsrättsligt skyddat material.”

Men jag undrar om något verkligen kommer ske. Frågan berör så många – sällan har jag sett många så många kommentarer som på Expressenartiklarna -och de styrande politikerna (både nuvarande och förra regeringen) verkar vara för märkligt rädda för frågan, för att faktiskt sätta ner foten. Minns ni hur Reinfeldt och Persson smög kring den i sin debatt före förra valet?

En kommentar
 1. Flyer skriver:

  Man kan fråga sig följande:

  1. Har upphovsrätten (och immateriellrätten i sin helhet) skapats för att jaga helt vanliga svenska medborgare – som helt utan vinstintressen delar filer de har på sina hårddiskar med varandra?

  2. Även om det finns internationella överenskommelser – betyder det att man måste införa skärpta lagar som är integritetskränkande för alla svenska internetanvändare?

  3. Vad baseras den tilltagande hetsen och mobbningen av 1 miljon svenska medborgare sig på? – Finns det några forskningsresultat eller utredningar som visar på sådana negativa konsekvenser för samhället/branschen/artisten att man måste vidta åtgärder överhuvudtaget

  4. Varför kan man lägga ut tiotusentals kronor på en utredning som har till syfte att ”rensa upp” bland fildelare och kommer med det ena integriteskränkande förslaget efter det andra för ett brott som anses vara litet och ger enbart böter som straff? – Nog måste t ex heminbrott – ett brott som åsamkar verkliga förluster – prioteras – istället för fildelningsbrott som endast ger fiktiva förluster?

  5. Av vilken anledning försvarar man en liten yrkesgrupps intressen som redan har privilegier utöver det vanliga? – Vilken annan yrkesgrupp kan ta betalt – och betalt – och betalt för ett och samma verk hela livet ut plus 70 år därefter? – Nu vill man ytterligare spä på privilegierna genom att kräva betalt för varje upphovsrättsskyddat fil som helt fritt och utan vinstintresse kopieras från en datoranvändare till en annan. – Verkar det inte lite väl girig?

Lämna en kommentar

Viss HTML kan användas