Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
19 september 2007 under Noterat | kommentera

Re: Den kreativa vågen

Tobias Tobias

Det finns alltid stor anledning att vara skeptisk om alltför många, utan att fundera, drar åt samma håll. Och det är klart att det är en inspirerande utmaning att peka på det som kanske inte upplevs som självklart.

För tio år sedan var ordet ”kulturekonomi” en oxymoron i mångas ögon och då kunde man vara motvallskärring genom att säga, hörni, det här behöver inte alltid separeras i olika värdesfärer. Har det vänt, helt, idag?

Historikern och författaren Peter England kommenterar här på bloggen Emmas tidigare inlägg om den kreativa vågen och hänvisar till en diskussion på sin blogg.

“Kreativitet”. Bara ordet gör mig misstänksam. Det finns nämligen en ironisk paradox här. Människor som har denna egenskap använder aldrig ordet. Det är ett utifrån-begrepp.

Jag är inte lika misstänksam.

Kreativitet fyller – som alla ord – ett tomrum för något som vi vill uttrycka. När ordet för första gången används – 1875 om Shakespeare – ansågs innebörden så självklar att den inte förklarades. (Först 1959 började ordet ”kreativitet” användas i Sverige. Det dröjde ytterligare till 1986 innan ordet införlivas i Svensk Ordbok.)

Däremot vänder jag mig mot det ganska fåniga att det (bara) är konstnärer som kan vara kreativa och därmed står för den nya viktiga ”råvaran” i samhället. Jag tror att vi alla är kreativa, i bemärkelsen att vi kan tänka nytt och nyttigt, om vi bara får. Och i det tror jag ligger lite av lockelsen i ordet. De flesta vill kunna tänka i nya banor och se saker från olika perspektiv- och vilken lycka att de flesta av oss får det numera.

Tänk motsatsen – och då är Kina ett bra exempel. Jag var själv på en konferens i Peking häromåret med titeln ”From made in China to created in China”. Ur en sådan devis växer också kraven på ett öppnare samhälle. I Singapore, exempelvis, öppnade man upp sin yttrandefrihet för att stimulera kreativitet.

Så även om man börjar ana en dogm här, så erbjuder en tro på kreativitet och innovation en god värld jämfört med andra ideologiskt färgade sanningar som passerat förbi, eftersom goda förutsättningar för kreativitet och innovation också medför öppenhet, mångfald och samarbete. När någon sätter sig och funderar över hur en miljö kan bli kreativ innebär det ofta något som präglas av experiment och tillåtelse att begå misstag.

Och även om det börjar bli tjatigt med Richard Florida och ”den kreativa klassen” så är det kanske inte så dumt att tolerans kablas ut som ett nyckelord (ihop med talang och teknik).

Men Tranströmer-citatet som Emma lyfter fram är ju fantastiskt.

5 kommentarer
 1. Emma Emma skriver:

  Trots att vi delar en blogg du och jag, Tobias, står jag i den här frågan mer på Peters sida. Kreativitet är ett knepigt begrepp, det ser man inte minst i Floridas texter. Och vem definierar egentligen vad som är kreativt; vad som är nytt?

 2. Karin Lilja skriver:

  Men hallå, är det inte samma sak med ”entreprenör”? Hur många entreprenörer använder de ordet om sig själva? Det är ju mer en etikett som kanske behövs för att utifrån få ett grepp, ett begrepp, om dessa bångstyriga människor!

 3. Tobias skriver:

  När är det inte svårt att definiera? Såväl när det gäller ord som branscher.

  Men behöver man alltid göra det för att använda ett ord?

 4. Emma Emma skriver:

  Självklart behöver man inte definiera alla begrepp i vardagen. Däremot hävdar jag – med bestämdhet – att det finns problem med hur kreativiteten, för att inte tala om den s k kreativa klassen, definieras i Floridas undersökningar. Liksom i vardagen, där vissa har tolkningsföreträde vad som ska anses kreativt – och vad som inte ska göra det. Oproblematiskt är det med andra ord inte!

 5. Tobias skriver:

  Nej, verkligen inte oproblematiskt och jag tror att tolkningsförträde är ett nyckelord i diskussionen.

  Och för att motkommentera mig själv, kreativitet behöver oftare definieras så man vet vilken tolkning som ligger bakom vissa resonemang.

  Kreativitet har i allt fler sammanhang blivit ett ord som fångar in många diskussioner, och därmed många perspektiv, utan att det lyfts fram i samband med hurraropen. Inte helt oproblematiskt eftersom alla perspektiv inte är kompatibla med varandra, trots att det kanske verkar så om man inte skrapar under ytan.

  Det finns alltså all anledning att osäkra revolverna också apropå ”kreativitet” (apropå Göring-citatet). Men själv brukar jag alltså, pragmatisk som jag kommit att bli, stoppa tillbaka den i hölstret rätt snabbt ändå.

Lämna en kommentar

Viss HTML kan användas