Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
18 september 2007 under Noterat | kommentera

Release: Film utanför filmen

Tobias Tobias

Nu är det dags för release av vår undersökning ”Film utanför filmen” som kan laddas ner här om du inte vill beställa rapporten på 110 sidor i fyrfärg. Då sker det via Kerstin Olander på Film Stockholm (kerstin (att) filmstockholm.se).

Det blir presentation och diskussion – med:

Margareta Dahlström, docent, Nordregio
Michael Hjorth, manusförfattare och medgrundare, Tre Vänner
Jonas Lindberg Nyvang, marknadschef Norden, Myspace.com
Tobias Nielsén, QNB, ansvarig författare och moderator
Anders Sjöstedt, Nätverket för upplevelseindustrin
Madeleine Sjöstedt (fp), kulturborgarråd Stockholms Stad

Läs pressmeddelandet FILM UTANFÖR FILMEN: STOCKHOLM DOMINERAR, MEN HUR LÄNGE?

Filmen växer, men inte enbart inom filmbranschen. I stället blir det allt mer relevant att tala om rörlig bild-sektorerna eller den audiovisuella industrin, som uppvisar en tillväxt på 6-7 procent årligen.

I dag presenteras undersökningen ”Film utanför filmen. Bakgrunden är att vi möts av rörlig bild i allt fler sammanhang – på tv, i datorspel, på webbplatser, i virtuella nätvärldar, i reklam och i den bärbara mediespelaren. Studien utgår från filmbranschen, men sätter den i ett vidare perspektiv. Vilka likheter och skillnader finns jämfört med tv, datorspel, nya medieföretag och teknikbolag?

För första gången har ett helhetsgrepp tagits om dessa fält och ny unik statistik presenteras för illustrera förändringar och geografisk fördelning.
Slutsatsen är att tillväxten är tydlig och långvarig, och att Stockholm- och Mälardalsregionen står för 60-65 procent av landets totala omsättning och sysselsättning inom film och tv. Även relativt sett är huvudstadsregionen störst. Till exempel bidrar film- och tv-sektorerna med nästan 1 procent till länets bruttoregionalprodukt, medan siffran är 0,25 procent i Västra Götalands län.

Däremot saknas en offentlig satsning i Stockholm av den sort som märks på många andra håll i världen, till exempel i London, Paris, New York och Berlin. I stället för att enbart fokusera på film satsar dessa städer och regioner på audiovisuella industrin som helhet, vilket förutom film inkluderar andra branscher, såsom datorspel.

Fredrik Wikingsson, programledare och författare, säger i rapporten:

”Risken är att vi blir mätta i Stockholm och några hardcoredårar kan sitta i Malmö och lyckas ändå, med den här youtubifieringen.”

Rapporten diskuterar även filmen som både kultur och näring. Vilken betydelse fyller offentliga initiativ, till exempel en filmfond, för att stimulera de audiovisuella sektorerna? Huvudförfattaren Tobias Nielsén, QNB Analys & Kommunikation, säger:

”Från ett näringslivsperspektiv är filmfonder inte alltid bästa vägen, men offentlig finansiering har en given plats i andra delar av produktionskedjan. Bredd skapar spets. Det offentliga bör stimulera icke-kommersiella experiment och barn- och ungdomsverksamheter, liksom försöka fånga upp den amatörrörelse som finns på Internet med till exempel YouTube. Sådana satsningar ökar förutsättningarna för en elit inom de här sektorerna, såväl kommersiell som konstnärlig. Dessutom behövs andra insatser, till exempel kvalitetssäkring av utbildningar och kompetensutveckling av företagen i hur de kan växa.”

Undersökningen har genomförts av QNB Analys & Kommunikation AB på uppdrag av Film Stockholm, Länsstyrelsen i Stockholm och Filmpol Mitt/Regionförbundet Örebro, och med ytterligare stöd från Mälardalsrådet, Stockholm Film Commission, Botkyrka kommun och Filmstadens kultur/Solna kommun.

Undersökningen presenteras dels i en rapport med Stockholm och Mälardalen i fokus, och dels i en statistikversion som även gör ett nedslag i Skåne.

Huvudrapporten finns att beställa i tryckt form från Kerstin Olander på Film Stockholm, kersti (att) filmstockholm.se.

Lämna en kommentar

Viss HTML kan användas