Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
28 juni 2007 under Noterat | kommentera

Får Sverige en ny kulturpolitik nu?

Tobias Tobias

Kulturområdet blir allt viktigare, säger kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth i pressmeddelandet som presenterar den nya kulturutredningen.

Sverige är kanske inte så långt från vad hände i Norge i veckan trots allt (se föregående inlägg).

I dag fattade regeringen beslut om direktiven för den kulturpolitiska översynen, ett arbete som ska utmana Sveriges drygt 20 år gamla kulturpolitik. Det ska bli mycket intressant att se om det här bara blir ett spel för gallerierna, eller om något verkligen kommer förändras.

DN Debatt idag skriver kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth menar för samarbete över blockgränserna och bred förankring över blockgränserna. Det är bra, men en fara om allting ska kompromissas, om inget förflyttas. Några av huvudpunkterna som kulturministern nämner är kulturens frihet, samspelet mellan staten och kommunerna och vad det innebär att gränserna flyttas mellan kulturliv och näringsliv.

Arbetet ska ledas av en kommitté vars ordförande är Eva Swartz, förlagschef Natur och kultur. Huvudsekreterare blir Keith Wijkander.

Enligt direktiven så ska kommittén bland annat överväga:
– behovet av förändringar i de nationella målen för kulturpolitiken,
– möjligheterna till utveckling och förnyelse av det kulturpolitiska samspelet mellan staten, landstingen och kommunerna,
– möjligheten att tydliggöra statens långsiktiga uppgifter och åtaganden inom kulturområdet,
– förutsättningarna för att bredda ansvaret för kulturverksamheter i samhället hos både offentliga organ och enskilda aktörer,
– prioriteringar av statens insatser bland annat för hur kulturpolitiken kan samspela med andra relevanta samhällsområden.

Kommentera
27 juni 2007 under Noterat | kommentera

Ny handlingsplan presenterad i Norge

Tobias Tobias

Norska regeringen lade igår fram en handlingsplan för att stärka sambandet mellan kultur och näringslivet. Tre ministrar presenterade: näringsministern Dag Terje Andersen, kulturministern Trond Giske och kommun- och regionministern Åslaug Haga.

Onekligen viss symbolik i den laguppställningen.

Jag har inte läst handlingsplanen än, men enligt de norska tidningarna så är några av insatserna:

– 15 miljoner kronor till Innovasjon Norge för nyskapande projekt inom kultur och näring.
– 1 miljon kronor till rockarrangörer.
– 2 miljoner kronor till utveckling av design i storstäderna.
– 2,5 miljoner kronor för att bättra på kunskapsunderlaget till fältet kultur och näring.
– Årlig statistik om kulturnäringarna för att stärka faktaunderlaget.

Det finns en handlingsplan för Sverige också (”Nybyggarna” som jag varit med och utvecklat för Nätverket för upplevelseindustrin). Tyvärr verkar det fortfarande långt borta innan den svenska regeringen plockar upp det här ämnet.

Kommentera
26 juni 2007 under Noterat | kommentera

Missuppfattning om kreativa klassen igen

Tobias Tobias

Rubrik i DN Kultur idag: ”Kultur ökar tillväxten.” Jag håller med, utifrån FUNK-modellen. Men då syftar vi på tillväxt i kulturnäringarna/upplevelseindustrin, och att det icke-kommersiella, fria kulturlivet utgör en sorts grundforskning.

Men DN sätter rubriken utifrån Richard Floridas teori om den kreativa klassen. Vad han säger dock är inte att kultur skapar tillväxt. Floridas budskap handlar om att för att en region eller land ska lyckas är det viktigast att locka till sig rätt människor, de som står bakom innovationerna som skapar värde i vårt samhälle. Och en av de sakerna som lockar dessa människor är kultur.

Kulturen alltså betonad för att fungera som lockbete. Så en uppmaning till kulturlivet: för er egen skull, sluta dra i Florida om ni inte vet vad ni diskuterar.

Det gäller att hålla tungan rätt i mun med vad som är orsak och verkan. Det finns ett tydligt samband mellan att gräset växer och glassförsäljning. Vilket inte innebär att det är grästillväxten som gör att glass säljs, snarare att det är varmt och att solen skiner.

DN bygger artikeln på en rapport från SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Visserligen en ny rapport, men att DN är så trötta att de drar i Floridas teori först nu på ett uppslag, fem år efter att boken kom, mer än ett år sedan han besökte Sverige, säger en del om piggheten för närvarande.

Kommentera
26 juni 2007 under Noterat | kommentera

Kammarrätten: film kan både vara kultur och näring

Tobias Tobias

Tidig morgon och jag öppnar dörren till fikarummet i Film i Väst-huset i Trollhättan. Några personer vänder sig mot mig, andra sitter tysta och dricker kaffe vid de höga kaféborden. Alla har medeltidskläder på sig. Det är paus i inspelningen av filmerna om Arn.

Det är de dyraste filmproduktionerna hittills i Sverige och en del av finansieringen kommer från Film i Väst, via Västra Götalandsregionen. Får invånarna valuta för den satsningen?

Nej, sa länsrätten för ett år sedan. Ja, säger nu kammarrätten i Göteborg i en ny dom (mål nr 3608-06). Det är en dom som för vissa kanske verkar motsägelsefull, men domen är banbrytande för synsättet att investeringar i kulturverksamheter också kan ha näringseffekter, för perspektivet att man inte betraktar kultur och näring som antingen eller, utan summan av värdena.

Domskälet anger att ”filmskapande är en kulturell verksamhet” och därmed inom landstingets kompetens att ge stöd till. Samtidigt väger kammarrätten in ”indirekta effekter i form av allmän stimulans för kultur- och näringslivet, ökad sysselsättningsnivå m.m. som den bedrivna filmskaparverksamheten kan ha för Västra Götalandsregionen och dess medlemmar”.

Slutsatsen är att dessa effekter, ”tillsammans med den kulturella nytta som regionen får”, innebär stödet en tydlig koppling till regionen.

Frågan väcktes av Uddevallapolitikern Hans Jonasson och gäller också stödet från Uddevalla kommun (0,9 miljoner kronor jämfört med 20 miljoner kronor från Västra Götalandsregionen). I detta fall beslutade sig kammarrätten för att länsrättens dom står fast. Det går inte att bedöma vilka konkreta nyttoeffekter som Uddevalla kommuns stöd till Film i Väst ger tillbaka till kommunen.

Jag tycker att domarna är bra (även om domen om Uddevalla kommun helt missar att diskutera kring klusteffekter). Två kommentarer dock:

1) Film i Väst bör fortsätta att betona att de framför allt sysslar med kulturverksamhet, för så fort näringslivsargumenten kommer i förgrunden kommer effekterna att jämföras med andra insatser. Det är en risk: troligen är andra initiativ bättre för att uppnå de då beskrivna effekterna (”ungefär fyra gånger så mycket som Film i Väst investerar i en filmproduktion omsätts i Västra Götaland som en följd av den gjorda insatsen”; ”inspelningen av långfilmer innebär även exponeringseffekter som bland annat gynnar turistbranschen (sic)”).

2) Sveriges Kommuner och Landsting menar att ”det är i produktionen som nyttoeffekten genereras” (för regionen). Tyvärr speglar det här en vanlig åskådning när det gäller regionala satsningar: allt fokus på produktion. Men det finns många andra aktiviteter som genererar nytta. Om detta återkommer jag dock (det är temat för min longlistade artikel till Creative Clusters-konferensen i november).

Kommentera
21 juni 2007 under Noterat | kommentera

Sommar & semester

Emma Emma

När det är sommar tar de flesta semester. Så icke yrkesverksamma akademiker, som istället åker på konferenser. Nu i sommar genomförs ett flertal konferenser på temat kultur och ekonomi. Till exempel ”Arts & Culture Management”-konferensen, i år i spanska Valencia. Eller den något mindre workshopen i franska Gattières, om estetik och företagande. Och många fler. Även om man själv inte åker, kan det vara värt att hålla koll på vad som presenteras.

Personligen tar jag istället semester, av överlevnadsskäl. Vi hörs om några veckor.

Kommentera
18 juni 2007 under Noterat | kommentera

Nedladdare gillar film på bio

Tobias Tobias

Nedladdning påverkar ej biobesöken. Däremot är filmens handling och bekväma stolar viktigt, enligt en ny rapport från Göteborgs universitet.
En något märklig slutsats är att de flesta tycker att filmer är bäst på bio, men att man helst ser film hemma.
När det gäller nedladdning så har knappt var femte person laddat ner film från internet under det senaste året och mindre än var femtonde gör det minst en gång i veckan. Antal nedladdare ökar likväl.
Vissa citat känns igen från när nedladdning av musik började ta fart:
”En del säger att deras filmintresse ökar överlag när de laddar ner, medan andra säger att i långa loppet innebär nedladdningen slutet för biobranschen. Även om man i dag inte kan se effekter på biobesöken finns det en hotbild”, säger utredaren Rudolf Antoni till DN.
Han berättar också att nedladdare är minst lika positiva till biobesök som övriga. ”Det är snarare det begränsade bioutbudet det klagas på”, säger Rudolf Antoni.
Trots att medieinnehavet ökat i svenska hem – tänk på hushållens investeringar i hemmabio, datorspel och bredband – så är antal biobesök ungefär detsamma under de senaste 20 åren – mellan 14,6 miljoner och 18,2 miljoner per år. Det stora minskningen skedde vid 80-talets slut, i förhållande till 1956 års toppnotering på 80 miljoner biobesök.
Annan statistik pekar dessutom på 2007 verklig bli ett rekordår när det gäller biobesök.
SOM-institutet har genomfört sin undersökning av filmpublikens attyder och vanor kring film och bio sedan 1988.

Kommentera
18 juni 2007 under Inblick | kommentera

Så ska musikbranschen lyckas

Tobias TobiasSol och festival – klart vi är glada! Putte Svensson, en av Hultsfredsfestivalens grundare, och yours truly, någon timme efter vi presenterat en ny rapport på förmiddagen under festivalens andra dag. Mötesplatsen i Hultsfred, Rock City, är avsändare. Jag har sammanställt och varit ansvarig skribent.
Är det kris i musikbranschen? Både ja och nej. Å ena sidan genomgår musikbranschen en slitsam strukturomvandling. Å andra sidan sprudlar kreativiteten på många sätt – hos artister, hos nya företag, inte minst i det digitala systemet.
Seminariet genomfördes på backstageområdet i den där stämningen som präglar en festival en förmiddag – lugn, snack om igår, förväntan och lite bakfylla.
En panel kommenterade och diskuterade: Daniel Johansson, industridoktorand i Hultsfred (inskriven vid Bleking Tekniska Högskola); Kjell Arvidsson, forskare som disputerar i höst och som är ansvarig för Music & Event Management vid Baltic Business School/Högskolan i Kalmar; och Patrik Larsson, Lights Out Music Group, egenföretagare i musikbranschen och styrelseledamot i SOM och Export Music Sweden.
I publiken hördes juristen Kristina Tunkrans och ExMS-vd:n Anders Hjelmtorp – samt inte minst Joppe Pihlgren och Johan Ekelund i en halvhet debatt. Vet inte hur många det var som insåg att det var två av 80-talets förgrundsfigurer i musiken som stod och argumenterade, Joppe i Docenterna och Johan i Ratata.

Våra förslag i rapporten är grupperade i fyra områden:
1) Stärk och utveckla återväxten.
Utifrån FUNK-modellen. Att en bred grund i form av rikt kulturliv (musikkultur) ökar sannolikheten för ett framgångsrikt näringsliv (musikindustri). Finns replokaler och scener på din ort? Finns en insikt i att musikbranschen som helhet både rymmer kultur och näring.
2) Kunskaps- och kompetenshöjning.
Rätt utbildningar, även för yrkesverksamma, och tillämpad forskning – i nära samarbete med musikindustrin.
3) Gynnsamma villkor
Fokus på upphovsrätt, skatter, EU, egen- och småföretagare, samt att ena branschen.
4) Tillgängliggöra
Sverige är ett få s.k. katalogländer, det vill säga att det finns musik att exportera. Därmed blir följande frågor relevanta: Hur kommer man på hyllan i den digitala butiken? Hur kan exportstrategin stärkas?

Förslagen utgör också en del av programmet ”Nybyggarna”, som släpptes av Nätverket för upplevelseindustrin i april.
Hultsfred för övrigt? Roligt, intressant och galet som alltid (det mest surrealistiska var på väg till en efterfest med bland andra Leif Pagrotsky och Per Sinding-Larsen i ösregn). Tyvärr var inte biljettförsäljningen på topp. Tufft för en förening som Rockparty, där stor risk ligger i festivalen.

Kommentera
14 juni 2007 under Noterat | kommentera

Kritisk kulturekonomi

Emma Emma

På senare tid har det dykt upp allt fler kritiska rapporter och tankar om fältet kulturekonomi. Några, däribland jag själv, har haft svårt att få dem publicerade.

- ”Det var ju inte riktigt vad vi väntade oss, vi ville ju ha något positivt”, sa till exempel en representant för en kulturorganisation, som någonstans i Sverige ville lyfta fram kulturens viktiga roll i regionen. Och så hade jag skrivit en artikel som pekade på problemen. Det var inte populärt: ska man prata om kultur och ekonomi, måste man nämligen vara positiv.

Häromveckan hörde jag talas om ett annat exempel. En svensk forskare hade skrivit en rapport åt en av våra offentliga organisationer. Även den problematiserade de kulturekonomiska tankarna, och även den blev därmed svår publicera.

Det här är allvarligt. Kan vi inte förhålla oss kritiskt och nyanserat; peka på problemen såväl som möjligheterna – då är vi illa ute!

Och för den som vill bli lite omskakad, missa inte att läsa den brittiska artikel som i dag kom via Tobias vänner inom upplevelseindustrin. Där argumenteras det hårt för att idén om den kreativa ekonomin inte är något annat än en gigantisk fantasi.

Kommentera
12 juni 2007 under Noterat | kommentera

Inget nytt under solen

Tobias Tobias

Förbereder seminarium för musikbranschen på fredag (15 juni) i samband med Hultsfredsfestivalen. Vi (jag och Putte Svensson, Rock City/Rockparty) ska presentera en rapport med förslag för musikbranschen utifrån FUNK-modellen.

Talar med Kjell Arvidsson, forskare vid Baltic Business School/Högskolan i Kalmar. Han lägger fram sin avhandling i höst om hur skivbolagen lyckades få en så stark roll. Varför var det till exempel inte musikförlagen som började ge ut skivor? Kjell har ett hundraårigt perspektiv på branschens utveckling. Han utgår från (ny)institutionell teori.

Sådana här studier kan hjälpa oss att se klarare. Det har varit mycket (uppgivet) snack om de stora förändringarna i musikbranschen, och jag har flera gånger påpekat att det är inte första gången som en bransch genomgår en strukturomvandling. Minns varvsindustrin till exempel. Kjell kan också se att det är inte första gången som musikbranschen genomgår en stor förändring.

En kul iakttagelse apropå att det är teknikbolagen driver utvecklingen idag (och tjänar pengar): det var även teknikbolag som ledde utvecklingen på 1920-talet, i form av grammofontillverkare. De struntade helt i musiken, men insåg att innehåll behövdes för att kunna sälja grammofoner. Känns det igen?

PS. Kl 11.00 på backstageområdet är det som gäller. Anmäl till Kajsa Bergdahl på kajsa.bergdahl (att) rockcity.se

Kommentera
11 juni 2007 under Inblick, Noterat | kommentera

Kulturkrig i mobilen

Tobias Tobias

Kultur är efterfrågad, och sällan är det väl så uppenbart som i det mobilkrig som drar igång i sommar. Det var länge sedan som någon köpte en telefon enbart för att ringa med. I dag är det snarare design och tilläggstjänster som lockar till nya köp.

Om ett år lär det vara film och tv som är viktigt att anpassa mobilerna för, men nu är det musik som mobilbranschen fokuserar på.

I ena ringhörnan finns Iphone, Apples första mobiltelefon och som lika mycket är en musikspelare med en hårddisk på 4 eller 8 Gb. Iphone börjar säljas i USA 29 juni och i Europa i oktober eller november.

Samtidigt mobiliserar andra tillverkare. Sony Ericssons walkmanserie, exempelvis, dominerar de svenska försäljningslistorna. På operatörssidan kommer också nya tjänster. Telenor lanserar i dagarna Musicstation i Sverige, som första land i världen för den tjänsten. För en fast prenumerationsavgift, ungefär 30 kronor i veckan, ska man kunna ladda ner hur många låtar man vill. I Sverige finns dessutom inte minst Tre, med ungefär 60.000 betalande användare av sin musiktjänst.

Kärleken till musik är besvarad från musikbranschen, som dock ställer orimligt höra krav på att försäljning via mobilen ska kompensera för den minskade skivförsäljningen. Att vi lyssnar på musik via mobilen är givet – nu eller senare – men köpa ny musik? Jag är övertygad om att ingen kommer vilja att först ladda ner via mobilen och sedan lyssna. Antingen så har man redan sitt digitala bibliotek på en hårddisk som man sedan strömmar från, eller så kopplar man upp sig mot olika radiostationer, internetbaserade eller traditionella kommer man inte tänka på. Trenden musik som vatten fortsätter, för att låna Gerd Leonards uttryck (och han har fått det från David Bowie).

Kommentera